AMSTERDAM - Amsterdam gaat de werkloosheid onder ouderen aanpakken. De kans op langdurige werkloosheid bij ouderen is hoog. Dat is zorgwekkend, want langdurige werkloosheid maakt mensen moedeloos en verslechtert hun arbeidsmarktkansen. De gemeente gaat de succesvolle aanpak van jeugdwerkloosheid nu ook inzetten voor het begeleiden van werkloze ouderen. Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken): “Het gaat beter met de economie maar we zien dat onze oudere werklozen daar nauwelijks van meeprofiteren. Dat vind ik onacceptabel.”

Oudere werklozen worden zo vroeg mogelijk in hun werkloosheid ondersteund in hun zoektocht naar werk. Zij krijgen hulp van een team dat helemaal is gericht op het bemiddelen van 50-plussers uit de bijstand naar passend werk. Dat betekent onder andere dat het team gericht zoekt naar vacatures die geschikt zijn voor oudere werknemers. Zo sluit de begeleiding beter aan bij de kansen en mogelijkheden die ouderen op de Amsterdamse arbeidsmarkt hebben. Er wordt daarnaast geïnvesteerd in contacten met bedrijven om vooroordelen die bestaan over oudere werknemers zo veel als mogelijk weg te nemen. Het team organiseert in de wijken bijeenkomsten waar werkgevers met geschikte vacatures kennis kunnen maken met potentiele oudere werknemers. Vliegenthart: “Deze aanpak is intensief, we nemen mensen echt bij de hand en laten niet zomaar los. Want aandacht helpt.” Om oudere werklozen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen wordt ook de samenwerking met het UWV uitgebreid.

Behalve bij het zoeken en vinden van werk krijgen de oudere werklozen ook hulp bij  het weer opbouwen van hun zelfvertrouwen. Vliegenthart: “Mensen die na jaren werk ineens aan de kant komen te staan krijgen daar vaak een flinke opdoffer van, dat doet iets met je zelfvertrouwen.” Ook krijgen ze waar nodig  ondersteuning bij het verkrijgen van meer inzicht in de eigen mogelijkheden en mogelijkheden van de arbeidsmarkt en bij het opdoen van  sollicitatievaardigheden.

De aanpak is heel succesvol geweest in het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in Amsterdam, die is vorig jaar gedaald van 13,3% naar 9,3%. Inmiddels wordt dezelfde aanpak ook gebruikt om statushouders te begeleiden naar werk of een opleiding.