AMSTERDAM  - Vanaf februari 2017 bestaat er een subsidieregeling voor het realiseren van woningen boven winkels. In de straten van Amsterdam staan soms etages boven bedrijven leeg. Deze leegstand is gezien de grote vraag naar woningen in de stad ongewenst. De subsidieregeling is daarom een belangrijk middel om mensen over de streep te trekken om woningen te creëren in de ongebruikte ruimtes in de stad. De maximale subsidie bedraagt € 25.000, - per project. 

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): ‘De ruimte in Amsterdam is schaars en de behoefte aan betaalbare woningen groeit. Al die ongebruikte plekken in onze stad zijn een mooie kans om meer mensen te voorzien van een dak boven het hoofd.’

Heel Amsterdam 

Jarenlang was er in stadsdeel Centrum al een soortgelijke subsidieregeling voor het realiseren van woningen in ongebruikte (woon)ruimten boven winkels en bedrijven. Dankzij deze regeling zijn er meer dan 850 woningen gerealiseerd. Deze subsidieregeling van stadsdeel Centrum is per oktober 2016 komen te vervallen. Leegstand bestrijden heeft echter veel prioriteit voor dit college. Vandaar dat de regeling is aangepast en nu geldt voor heel Amsterdam.

De regeling heeft betrekking op het realiseren van woningen met eigen voorzieningen en een eigen toegang die bereikbaar is vanaf de straat. Naast de eigenaar van een winkel- of bedrijfspand, kan ook de huurder daarvan subsidie aanvragen. Huurders hebben hiervoor overigens wel toestemming nodig van de eigenaar van het pand.

Geïnteresseerden in de regeling kunnen zich vanaf 1 februari 2017 aanmelden via www.amsterdam.nl/wonen