AMSTERDAM -Amsterdam organiseert in de zomervakantie van 4 juli tot en met 16 augustus een uitgebreid programma voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar. In de hele stad kunnen kinderen naar zomerscholen, deelnemen aan sportactiviteiten of meedoen aan culturele workshops. Het zomerprogramma is bedoeld als tegenwicht tegen de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van jonge Amsterdammers. Samen met scholen, sportverenigingen, musea en de Openbare Bibliotheek Amsterdam wordt er een inventarisatie gemaakt van bestaande initiatieven en krijgen alle stadsdelen de ruimte om nieuwe initiatieven aan te dragen. Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en kaders van het RIVM, zodat iedereen veilig kan deelnemen. Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs):”

De gevolgen van de coronacrisis zorgen voor een groeiende kansenongelijkheid in de stad en daarom willen we investeren in een goed programma zodat jongeren na de zomer een goede start kunnen maken met hernieuwde energie en inspiratie.” Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “Met het Zomerprogramma willen we de jeugd vanAmsterdam een zonnige en creatieve zomer geven. Dat doen we met een breed cultureel aanbod in de OBA-maakplaatsen en in de theater, dans en muziekscholen in de hele stad, met name in de stadsdelen waar dit het hardst nodig is.”Wethouder Simone Kukenheim: (Sport en Jeugd): “Deze zomer wordt het extra belangrijk om kinderen en jongeren de kans te geven om samen te sporten, te spelen en om elkaar te ontmoeten omdat ze lang thuis hebben gezeten en dit enorm hebben gemist.”

Door de coronamaatregelen zijn kinderen weken niet naar school gegaan en hebben ze niet kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld sport of culturele activiteiten. Ook zullen meer kinderen dan in andere jaren in de stad blijven tijdens de zomer, omdat vakanties vanwege corona zijn uitgesteld of afgelast. Het zomerprogramma is bedoeld als tegenwicht tegen de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van jonge Amsterdammers. Het college investeert extra in activiteiten voor jongeren in de gebieden waar dit het hardst nodig is. Dit kan een uitkomst bieden aan gezinnen met te weinig inkomen voor sportieve of culturele activiteiten of voor kinderen die door het thuisonderwijs te ver zijn achter geraakt op het reguliere lesprogramma.

Het zomerprogramma richt zich op jongeren van 0 tot 23 jaar. Activiteiten voor de jongste kinderen zullen veelal in de stadsdelen plaatsvinden, al dan niet met ouders. De activiteiten voor de oudere jeugd zullen soms centraal plaatsvinden. De inhoud van het programma zal in ieder geval bestaan uit een combinatie van sportactiviteiten, culturele workshops en (bestaande) zomerscholen georganiseerd door het onderwijs.