AMSTERDAM - Vanaf maandag 6 juli kunnen Amsterdamse schoolbesturen, schoolleiders en leraren terecht bij een nieuw Servicecentrum Onderwijs. Schoolbesturen kunnen hier versneld parkeervergunningen en reiskostenvergoedingen aanvragen voor hun personeel. Ook kunnen leraren hier terecht met vragen over de voorrangsregeling voor het krijgen van een woning. De dienstverlening wordt in de toekomst nog verder uitgebreid, met name op het gebied van mobiliteit. Hiermee wil de gemeente het voor (potentiële) leraren aantrekkelijker maken om te werken in Amsterdam.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs): “De stad wil het voor onderwijspersoneel zo aantrekkelijk mogelijk maken om hier te komen en te blijven werken. Het Servicecentrum, een wens van scholen, kan daarvoor zorgen. Zo dringen we lerarentekort terug”.

Het Servicecentrum Onderwijs is gehuisvest in het Stadsloket Centrum in het Stadhuis en online te vinden op www.amsterdam.nl/servicecentrumonderwijs.

Noodplan Lerarentekort
Het Servicecentrum Onderwijs is een van de maatregelen uit het Noodplan Lerarentekort, dat de schoolbesturen begin dit jaar hebben opgesteld en dat in samenwerking met de gemeente wordt uitgevoerd. Naast het verlagen van drempels voor het wonen en werken in de stad, investeert het college van B en W in extra ondersteuning van de scholen met het grootste tekort aan leraren. Scholen kunnen met dit geld tijdelijk externe professionals onderdelen van het curriculum laten verzorgen en zo de werkdruk van leraren en schoolleiders verlichten. Ook wordt er extra geïnvesteerd in aanvullende opleidingen en loopbaanperspectieven voor leraren, begeleiding en opleiding van zij-instromers en onderwijsassistenten op weg naar het halen van hun bevoegdheid.