AMSTERDAM -Per 1 juli 2020 gaan er in Amsterdam weer 4 gymzalen en 2 sporthallen open. De andere sporthallen en gymzalen in onze stad openen naar verwachting weer per 17 augustus. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het binnensporten in de hallen.

De eerste sporthallen die weer open gaan, zijn de sporthallen De Pijp en De Weeren en de gymzalen IKC Noordrijk in Noord; Burg. De Vlugtschool in Nieuw-West; Nicolaas Maes in Zuid en Samenspel in Zuidoost. Sporthal Zeeburgereiland opent per 8 juli.

Per 17 augustus
De meeste sporthallen en gymzalen in Amsterdam gaan naar verwachting per 17 augustus weer open. Voor alle locaties geldt: sporters zijn welkom als er voor hen een sportactiviteit gepland staat.

Amsterdamse sportrichtlijnen
Er zijn richtlijnen opgesteld voor het binnensporten in de Amsterdamse sporthallen. Namelijk:
  • Blijf thuis als u zich niet lekker voelt.
  • Gebruik zoveel mogelijk uw eigen materialen.
  • Reinig gedeelde materialen (van de sporthal) direct na gebruik.
  • Neem uw eigen bidon gevuld mee.
  • Kom alleen naar de sporthal als er voor u een sportactiviteit gepland staat.
  • Wees maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig en verlaat direct na de sportactiviteit de locatie.
  • Blijf niet buiten rondhangen bij de hal.
  • Volg de aanwijzingen op van uw club en uw trainer.
  • Volg de richtlijnen van het RIVM.

Groot en klein onderhoud
Niet alle sporthallen en gymzalen gaan open per 1 juli. Tijdens de zomervakantie wordt er namelijk in sommige panden onderhoud uitgevoerd. Het gaat om groot onderhoud (opknappen van een gymzaal of sporthal) en klein onderhoud (controleren van luchtbehandelingssystemen en waterleidingen). Ook de panden die zijn gebruikt als opvanglocatie voor dak- en thuislozen, gaan nog niet open. Zodra een sporthal weer opent, ontvangen de vaste bespelers een bericht van de gemeente.

Sporthal huren?
Wilt u een sportactiviteit in een van de hallen organiseren, neem dan contact op met sportverhuur@amsterdam.nl. U bent verplicht een protocol op te stellen voor de sporters waarin u beschrijft hoe zij de richtlijnen van de Rijksoverheid in de sporthallen moeten naleven. U deelt dit protocol met de sporters. Voorbeeldprotocollen kunt u vinden op de website van uw bond of sportkoepel. Sportverhuur vraagt u bij het reserveren van ruimte naar dit door u opgestelde protocol.

Dak- en thuislozen in sporthallen
Sinds het begin van de coronacrisis ving de gemeente Amsterdam dak- en thuislozen op in de noodopvang. Dak- en thuislozen werden ook opgevangen in sporthallen. De landelijke overheid heeft gemeenten nu gevraagd om de noodopvang af te bouwen. Daarom is de noodopvang vanaf 1 juni 2020 alleen voor mensen die dakloos zijn en voldoen aan de voorwaarden voor maatschappelijke opvang in Amsterdam.


Meer weten
Meer informatie over de dak- en thuislozen die gedurende de coronacrisis in de Calandhallen, Sportcentrum Elzenhagen, Van Hogendorphal of sporthallen Zuid zijn opgevangen, vindt u op: Dak-of-thuisloos tijdens de coronacrisis.