AMSTERDAM - Vandaag ondertekent wethouder Melanie van der Horst samen met vertegenwoordigers uit de taxibranche een nieuw convenant voor uitstootvrij taxivervoer in 2025. Nagenoeg de hele taxibranche in Amsterdam sluit zich aan bij de eerder uitgesproken ambitie dat er vanaf 2025 alleen nog taxi's zonder uitlaatgassen binnen de ring A10 rijden.

De ambitie is dat alle taxi's op diesel, benzine of gas in 2025 zijn vervangen door voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof of zonne-energie. Deze verduurzaming van het taxitransport draagt bij aan een betere luchtkwaliteit in Amsterdam, verlaging van CO2-uitstoot en vermindering van verkeerslawaai.

Wethouder Van der Horst (Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit): "Een schone lucht is van groot belang voor de gezondheid van alle Amsterdammers en onze bezoekers. Wij zijn ons ervan bewust dat deze verandering veel vraagt van de taxichauffeurs, brancheorganisaties, taxibedrijven en platformen. Dus ik ben blij dat de taxibranche heeft aangegeven te willen bijdragen aan onze ambities."

In 2016 kondigde Amsterdam als eerste gemeente in Nederland aan dat ze samen met de lokale taxibranche streeft naar een uitstootvrije zone binnen de ring A10 voor taxi's in 2025. Met het nieuwe Amsterdamse convenant sluiten nog meer partijen zich aan bij deze ambitie, zoals Uber en brancheorganisatie KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer), die de zelfstandige taxichauffeurs vertegenwoordigt.

De afgelopen jaren heeft de taxibranche al een groot deel van haar wagenpark geëlektrificeerd. De gemeente geeft een subsidie voor de aanschaf van uitstootvrije taxivoertuigen om de overstap makkelijker te maken.

Het Amsterdamse convenant is ondertekend door Taxi Centrale Amsterdam, Bolt, HUN, Koninklijk Nederlands Vervoer, Staxi, Stichting Take a Taxi, Taxi Centrale Schiphol, Taxi Direct, Travel Electric, Uber en de Gemeente Amsterdam.