Het college van B en W heeft welstandsbeleid gemaakt voor de rondvaart in Amsterdam. De welstandscriteria voor de commerciële vaart volgen de zes algemene criteria die Amsterdam gebruikt voor welstandsbeleid voor gebouwen en woonboten.  

Wethouder Udo Kock (Water): “De historische grachtengordel van Amsterdam is zo uniek, daar passen geen excessen of flauwekul op het water bij. Het nieuwe welstandsbeleid maakt heel duidelijk wat wel en niet mag. Boten in de vorm van donuts, varende klompen of boten die vooral een reclame-uiting zijn, die mogen bijvoorbeeld niet.”

De zes criteria zijn;

  1. Schaal en maatverhoudingen  
  2. Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 
  3. Relatie tussen schip en omgeving
  4. Betekenissen van vormen in sociaal-culturele context 
  5. Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 
  6. Materiaal, textuur, kleur en licht

Tegelijkertijd met het nieuwe beleid heeft het college de vergunningen van 10 varende auto’s, zogenaamde amphibugs, en 30 waterfietsen in de vorm van klompen niet verlengd, omdat de boten en waterfietsen niet aan de welstandseisen van de gemeente voldoen. Ze hebben nog niet op de grachten gevaren, omdat de vergunningen nog niet in gebruik genomen waren door de reders.

Op basis van de regels die gelden op het Amsterdamse water, de verordening op het Amsterdamse binnenwater (VOB), kon een exploitatievergunning al worden geweigerd in het belang van de welstand. Dat gebeurde niet veel; het college heeft alleen hottugs, drijvende badkuipen met een houtkachel, en amfibikes, bierwaterfietsen, van de grachten geweerd. Er waren toen nog geen uitgewerkte welstandregels vastgesteld.

Eerder dit jaar besloot het college de maximum vaarsnelheid op de grachten per 1-1-2017 te verlagen van 7,5 naar 6 km/uur. Dit om de geluidsoverlast op het water en luchtvervuiling te verminderen, en de doorvaart in de grachten ook in de toekomst vlot te laten verlopen. Ook gaat per 1-1-2017 het verbod op zwaar vervuilende tweetaktmotoren op het water in, om de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren.

Voor het nieuwe welstandbeleid zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-172620.html 

Het beleid ligt ter inspraak tot en met 17 januari 2017