AMSTERDAM - Er komt een Zomerschool voor doorstromers in het voortgezet onderwijs. Op deze Zomerschool kunnen 200 tot 250 Amsterdamse leerlingen die van vmbo-t naar havo of van havo naar vwo gaan, zich nog voor de zomervakantie in bepaalde vakken laten bijspijkeren en werken aan hun studie- en planningsvaardigheden. Het college van B&W verleent hiervoor dit jaar een subsidie van €150.000,- aan de vereniging OSVO.

Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman: ‘Er zijn heel veel Amsterdamse kinderen die een hoger onderwijsniveau aan zouden kunnen dan dat waar ze op zitten. Om te zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, stimuleren we nu dat ze na het behalen van hun diploma soepeler doorstromen naar het volgende niveau. Ik ben blij dat de schoolbesturen dit op deze manier makkelijker maken.’

De Zomerschool wordt opgezet door de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en start in juni 2019. Het sluit aan bij het recente besluit van de schoolbesturen om de cijfereis af te schaffen voor leerlingen die willen doorstromen naar een hoger niveau. De subsidie wordt verleend aan de vereniging OSVO.

Afschaffen cijfereis Het afschaffen van de cijfereis houdt in dat scholen niet langer een bepaald gemiddeld eindcijfer op het diploma eisen als voorwaarde voor doorstroming. Hierdoor kunnen leerlingen met een diploma makkelijker doorstromen van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo. Met dit besluit lopen de Amsterdamse schoolbesturen vooruit op landelijke wetgeving over doorstroom zonder extra toelatingseisen.

Veel leerlingen die diploma’s willen stapelen, moeten hun kennis bijspijkeren omdat de lesinhoud van de verschillende niveaus niet aansluit. Vaak gebeurt dat pas als ze aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zij hebben daardoor minder kans op een succesvolle afronding van de opleiding dan andere leerlingen in hun klas. Zowel de gemeente als de scholen willen de ongelijkheid van kansen in het onderwijs bestrijden. Leerlingen die vanwege hun achtergrond, hun thuissituatie of een te laag basisschooladvies niet op het bij hen passende onderwijsniveau zitten, kunnen door diploma’s te stapelen een inhaalslag maken. Met het afschaffen van de cijfereis in combinatie met de zomerschool krijgen meer kinderen de kans een diploma te halen dat past bij hun niveau