AMSTERDAM - Amsterdam heeft met dertig grote schuldeisers afspraken gemaakt om schulden sneller op te lossen. Daardoor worden Amsterdammers met schulden sneller geholpen. Gemiddeld genomen hebben zij nu binnen drie maanden duidelijkheid over hun afbetalingsregeling. Dat is ruim een maand eerder dan in de rest van het land.


Amsterdam heeft met onder andere internetproviders, zorgverzekeringen, overheidsinstanties en incassobureaus afspraken gemaakt over het sneller afhandelen van betalingsregelingen. Deze bedrijven gaan op voorhand akkoord met het betalingsvoorstel dat de schuldhulpverlener doet. Dat scheelt veel tijd omdat de schuldhulpverlener niet meer met deze bedrijven hoeft te onderhandelen over de hoogte van het bedrag en de betalingstermijn. Ook voor de bedrijven betekenen deze afspraken snellere duidelijkheid en minder gedoe. Verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman (schuldhulpverlening): “Als je in de schulden zit, is tijd je vijand. Met elke dag dat het langer duurt wordt de stress groter, stijgt je schuld en verdwijnt je zicht op een oplossing. Deze afspraken helpen Amsterdammers om sneller uit de problemen te komen, zodat zij weer perspectief hebben op een schuldenvrij leven.”


Amsterdam voorloper schuldhulp

Amsterdam loopt voorop in de aanpak van schulden. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag schuldhulpverlening. Steeds meer Amsterdammers weten de financiële spreekuren van de schuldhulpverleners te vinden. De afgelopen jaren is het aantal bezoeken met meer dan 50% van 15.000 naar 38.000 toegenomen. Het aantal beslagleggingen op bijstandsuitkeringen is met 62% afgenomen. Het bedrag aan gesaneerde schuld neemt toe en tegelijkertijd neemt de gemiddelde schuld van Amsterdammers af . Landelijk is de gemiddelde schuld 42.000 euro; in Amsterdam is dat 26.000 euro. Van de schuldhulptrajecten is 75% succesvol.


Hardnekkige systeemfouten

De schuldpenproblematiek in Nederland kampt met een aantal hardnekkige systeemfouten. Zo erkent iedereen het belang van vroegsignalering van schulden: er snel bij zijn als iemand betalingsachterstanden oploopt. Tegelijkertijd deelt het Rijk belangrijke gegevens daarover niet met gemeenten. En hoewel iedereen vraagt om een goede registratie van schuldeisers, zodat schuldhulpverleners snel kunnen zien wat de omvang van het probleem is, laat dit register steeds langer op zich wachten.