AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met de tijdelijke subsidieregeling Sterke Sportclubs voor 2022. Met deze regeling gaat het college sportclubs ondersteunen die het moeilijk hebben. Door corona zijn veel verenigingen onder druk komen te staan door minder inkomsten en dalende ledenaantallen. Bovendien wordt het steeds lastiger om genoeg én de juiste vrijwilligers te vinden. Om deze clubs dit jaar nog een steun in de rug te geven, heeft de gemeente Amsterdam 400.000 euro beschikbaar gesteld. Per vereniging kan maximaal 5.000 euro worden aangevraagd. Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 18 december 2022.

Wethouder Sport, Sofyan Mbarki: "Amsterdamse sportclubs zijn goud waard voor de stad. Zij hebben een belangrijke sociale functie en zorgen ervoor dat honderdduizenden Amsterdammers elke week gaan sporten en bewegen. We zien dat veel clubs het lastig hebben in de nasleep van corona en dat er problemen ontstaan doordat de basis niet op orde is. Het versterken van het verenigingsleven is een collegeprioriteit en met deze regeling willen we clubs die zelf onvoldoende middelen hebben, extra ondersteunen. We vinden het belangrijk dat juist de clubs die het het hardst nodig hebben, gebruik maken van de regeling zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot sterke sportclubs met een sociaal veilig sportklimaat, een positieve sportcultuur en competente leiding en trainers."

Subsidieregeling Sterke Sportclubs


De subsidieregeling Sterke Sportclubs biedt sportaanbieders per direct de mogelijkheid zichzelf te versterken. Het gaat daarbij om relatief kleinere bedragen om de basis van de sportclub op orde te brengen, zoals het werven van nieuwe leden en vrijwilligers of het inkopen van cursussen gericht op het vergroten van de bestuurskracht en het versterken van het technisch kader. De subsidieregeling is een aanvulling op het pakket aan ondersteunende maatregelen voor sportaanbieders dat de gemeente zelf biedt. Zo brengt de 'Sportaanbieders Scan' in kaart wat er binnen de club moet gebeuren om vitaal en gezond te worden. Op grond daarvan worden er deskundigen ingezet als buurtsportcoaches, clubkadercoaches, bestuurs-coaches, procesbegeleiders en juristen. De subsidie is aan te vragen via amsterdam.nl/subsidies.

Steunpakket energielasten


Bovenop de nasleep van corona worden verenigingen op dit moment ook geconfronteerd met stijgende energieprijzen waardoor hun kosten dreigen toe te nemen. Hiervoor heeft het college voor 2023 een tweede regeling (3 miljoen euro) in voorbereiding die tot doel heeft sportclubs te ondersteunen bij de gestegen energielasten. Deze regeling zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.