AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met een tijdelijke subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer voor 2022. Met deze regeling gaat het college nieuwe en bestaande initiatieven ondersteunen die op vrijwillige basis mensen vervoeren, als aanvulling op het (aanvullend) openbaar vervoer. Amsterdam heeft de ambitie dat mensen met een beperking in 2030 net zo mobiel zijn als ieder ander. Voor 2022 is 200.000 euro beschikbaar. Inschrijven kan dit jaar in twee delen: tussen 1 april en 1 mei, en tussen 1 oktober en 1 november. Initiatieven kunnen maximaal 25.000 euro aanvragen. Nieuwe initiatieven kunnen daarnaast 2500 euro subsidie extra aanvragen voor de oprichtingskosten.

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer, Luchtkwaliteit en Water): "We willen dat alle Amsterdammers met een mobiliteitsbeperking makkelijk en vrij kunnen reizen, en dat ook zij zonder belemmeringen naar de markt, bakker, huisarts, supermarkt of kapper kunnen. Door kleinschalige initiatieven van vrijwilligersorganisaties in buurten en wijken te subsidiëren kunnen we veel ouderen en mensen met een beperking helpen en maken we de stad toegankelijker voor iedereen."

Toekomstvisie Sociaal Vervoer
De subsidieregeling is onderdeel van de Toekomstvisie Sociaal Vervoer, die in juli 2021 door de Amsterdamse gemeenteraad is vastgesteld. Alternatieve vervoersoplossingen, zoals vrijwilligersinitiatieven, worden in de Toekomstvisie gezien als een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de vervoersmogelijkheden van bewoners met een mobiliteitsbeperking.

Op dit moment is er in Amsterdam relatief weinig vrijwilligersvervoer (18.000 ritten in 2019), mede als gevolg van geringe subsidiemogelijkheden bij de stadsdelen (totaal 27.000 euro in 2019). Vrijwilligersvervoer is ongeveer in een derde van Amsterdam beschikbaar: voornamelijk in stadsdelen Zuid en Oost, maar ook in Banne Buiksloot en de Eendracht. Dankzij de toegekende subsidie in 2021 voor de organisatie HeenenWeer, is vrijwilligersvervoer vanaf dit jaar in het hele centrum en heel Zuid beschikbaar. Om vrijwilligersvervoer voor iedere buurt een alternatief te laten zijn voor het (aanvullend) openbaar vervoer, is een stedelijk dekkend netwerk nodig. Het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer Noord-Holland heeft in november 2020 geconstateerd dat meerdere initiatieven in Amsterdam vrijwilligersvervoer willen starten of uitbreiden als er een (opstart)subsidie beschikbaar is.