AMSTERDAM - Het college van B en W heeft de ambitie om Amsterdam uitstootvrij te maken. Daarvoor zijn in 2030 naar verwachting 82.000 oplaadpunten nodig in de stad, ruim 10 keer zoveel als nu. Om dit te bereiken heeft het college het ‘Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030’ vastgesteld. In het plan wordt in beeld gebracht hoe de benodigde laadinfrastructuur op een veilige, betrouwbare, toegankelijke en betaalbare manier kan worden ontwikkeld.


Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer, Water, Luchtkwaliteit):“Omdat we weten hoe ongezond vervuilde lucht is, willen we schone lucht voor alle Amsterdammers. Daarom hebben we vorig jaar het actieplan ‘Schone Lucht’ gepresenteerd. Daarin staat dat het verkeer in 2030 uitstootvrij moet zijn. We moeten hard aan de slag om te zorgen dat al dat duurzame verkeer ook gemakkelijk en zorgeloos kan opladen. Daar ligt nu een realistische aanpak voor klaar: een volgende, belangrijke stap naar een uitstootvrije stad.’

Schaalsprong
Met zo’n 3700 publieke en 4100 private elektrische oplaadpunten is Amsterdam een van de koplopers in Europa. Toch is het nodig om de uitrol van de laadinfrastructuur te versnellen. De groei van elektrische voertuigen neemt een grote vlucht. De schaalsprong vraagt onder meer om een andere plaatsingsstrategie, waarbij we er steeds voor moet blijven zorgen dat het aanbod goed aansluit bij de laadbehoefte en het laadgedrag.

Een mix van oplaadmogelijkheden
In het ‘Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030’ worden de hoofdlijnen en kaders gegeven voor alle oplaadmogelijkheden en het plaatsingsbeleid voor alle soorten voertuigen. De inzet is om zoveel mogelijk op privaat terrein te laden: in 2030 moeten er 50.000 private oplaadpunten op eigen terrein zijn. Op semipublieke plekken, zoals parkeergarages, winkelcentra en sportterreinen, komen 13.ooo oplaadpunten. En het aantal publieke laadpunten stijgt naar ongeveer 18.000. Ook worden 800 snellaadpunten geplaatst op slimme locaties en werken we aan een dekkend netwerk van waterstofstations.

Met bewoners en bedrijven
Deze grote opgave kan de gemeente niet alleen realiseren. Daarom wordt er samengewerkt met de sectoren die de stap naar uitstootvrij vervoer moeten maken. Er is een uitgebreide marktconsultatie gehouden met meer dan 50 marktpartijen. Volgend jaar wordt per wijk bekeken waar oplaadpunten het beste geplaatst kunnen worden.