AMSTERDAM - Het college van B en W heeft de Actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ vastgesteld. Met deze stap komt de vaste verbinding tussen Amsterdam-Noord en de rest van Amsterdam eindelijk van de grond. Al in de 19e eeuw werd nagedacht hoe de stad verbonden kon worden, maar het bleef altijd bij ideeën. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel is het duidelijk waar de bruggen over de vaargeul komen. Op welke plekken ze precies aan wal komen wordt de komende periode bepaald. Want hoewel uit de inspraak blijkt dat het merendeel van de Amsterdammers enthousiast is over deze verbindingen, ligt hier duidelijk een uitdaging. De omwonenden worden daarom uitgenodigd mee te denken over de precieze locatie.


Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): "Dankzij het advies van de commissie D'Hooghe en de nuttige inspraakreacties hebben we belangrijke keuzes kunnen maken. Het is belangrijk dat Amsterdam goed verbonden is. De behoefte aan vaste verbindingen voor fietsers en voetgangers groeit en de druk op de ponten neemt onverminderd toe. Met dit besluit komen we tegemoet aan de wensen van het Rijk en de regio. Ik ben heel tevreden dat we er met alle partijen zijn uitgekomen. We weten nu wáár we de bruggen en de tunnel willen bouwen en wát daar voor nodig is. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om een nieuw voorkeursbesluit te nemen. Daarmee liggen de locaties van de bruggen en de tunnel én de nautische en ruimtelijke uitgangspunten vast. Dit is een belangrijke stap voor de bereikbaarheid van Amsterdam Noord."

De afgelopen jaren is Amsterdam Noord hard gegroeid. Om dit deel van de stad voor iedereen goed bereikbaar te houden, wil het college de verbinding tussen Noord en de rest van de stad verbeteren. In 2017 werd al een voorkeursbesluit hierover genomen, vanwege nautische bezwaren werden de afgelopen jaren andere mogelijkheden verkend. Dankzij het advies van de commissie D'Hooghe en de 1600 inspraakreacties is dit besluit succesvol geactualiseerd. Naast de bestaande en nieuwe veren, komen er in de toekomst twee bruggen en een tunnel om Amsterdam Noord met de rest van de stad te verbinden. Dit besluit legt de locaties waar de bruggen over het water komen vast.

De locaties van de bruggen en tunnel

De bruggen zijn geschikt voor voetgangers, fietsers (inclusief e-bikes), bromfietsers (inclusief snorfietsen en speed pedelecs), gehandicaptenvoertuigen, nood- en hulpdiensten en mogelijk openbaar vervoer. De tunnel is alleen voor voetgangers. De locaties zijn:

  • Oostbrug: tussen Azartplein (KNSM-eiland) en Johan van Hasseltweg in Noord. Deze brug is voor langzaam verkeer en heeft mogelijkheden voor openbaar vervoer.
  • Westbrug: tussen Danzigerkade en NDSM. Brug tussen de Danzigerkade in de Minervahaven en de NDSM-werf (Westbrug), geschikt voor langzaam verkeer en mogelijk openbaar vervoer.
  • Voetgangerspassage CS (tunnel): tussen Centraal Station en Tolhuistuin.

Wat wordt op een later moment besloten?

Over een aantal belangrijke zaken wordt pas in de volgende fase besloten. Het betreft onder andere: de exacte aanlanding van de bruggen binnen het verkenningsgebied (mede in relatie tot de toevoerroutes voor fiets en openbaar vervoer), de omvang en de ligging van de Kompasdam met een nieuw park en ligplaatsen voor schepen en de keuze voor wel of geen openbaar vervoer over de brug(gen). Ook de keuze voor een diepe of ondiepe voetgangerstunnel wordt in een latere fase gemaakt.