AMSTERDAM - Het stadsbestuur breidt het aantal buurthubs met elektrisch deelvervoer uit. De proef met zeventien buurthubs, die sinds twee jaar geplaatst zijn in de stadsdelen Noord, West, Nieuw-West, Centrum, Zuid en Oost, is afgerond. De eerste acht nieuwe hubs komen in buurten in Zuidoost en Nieuw-West, waar mogelijk in de buurt van openbaar vervoer. In 2024 komen er nog acht nieuwe buurthubs.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): "Auto's staan het grootste deel van de dag stil en nemen ongeveer 11% van onze openbare ruimte in beslag. Als we ons vervoer meer gezamenlijk organiseren, dan kunnen we die ruimte gebruiken voor dingen die veel mensen belangrijk vinden: bomen en groen, plek om te zitten en te spelen, te wandelen en te fietsen. Daarom breiden we de buurthubs uit en kijken we of we het deelvervoer zo in meer buurten kunnen stimuleren. We maken daar waar mogelijk de combinatie met het openbaar vervoer, omdat reizigers dan makkelijker hun reis van deur tot deur kunnen plannen."

Buurthubs

De zeventien hubs zijn verschillend van samenstelling, afgestemd op de wensen van de buurt. Zo zijn er verschillende kleine hubs met een of twee bakfietsen, een scooter en een fiets, maar is er ook een grotere hub in Zuid met drie deelauto's, tien fietsen en elf scooters. Het deelvervoer wordt op veel plekken goed gebruikt.

Participatie


De proef maakte deel uit van het Europese project eHUBS, dat samen met zeven andere steden werd uitgevoerd. In Amsterdam lag de focus op het betrekken van de buurt. Daarom is samen met de bewoners gekeken naar de plaats en de samenstelling van de buurthub. De bewoners dachten liever mee over de locatie dan over de specifieke invulling. Er is geen duidelijk verband gevonden tussen de participatie en het gebruik van deelmobiliteit. Door de buurtgesprekken over de hubs hebben bewoners in vier buurten in Noord, Centrum, Oost en Zuid ook in eigen beheer deelvervoer georganiseerd. Het stimuleren van particuliere deelvervoer wordt onderdeel van een vervolgonderzoek.

Uitbreiding

Er komen nu eerst acht locaties bij in Nieuw-West en Zuidoost. Een deel van de nieuwe locaties komt bij trein- en metrostations, zodat gebruikers makkelijk kunnen overstappen op het openbaar vervoer. De eerste nieuwe buurthubs zullen dit voorjaar worden aangelegd. Bewoners van de buurten zullen ook hier bij de locatiekeuze worden betrokken. De fietsen en scooters mogen ook bij een andere buurthub worden ingeleverd.