AMSTERDAM - Aan de rand van het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuidoost komt een levendige, groene en duurzame buurt met zo’n 725 woningen. Er komen negen woonblokken voor verschillende doelgroepen en soorten huishoudens. Ook komt er een basisschool en de mogelijkheid tot zelfbouw en collectief opdrachtgeverschap. Het wordt de eerste Nederlandse woonwijk die bijna helemaal met hout is gebouwd. Met het besluit vandaag in het college van B en W gaat de inspraak op het Beeldkwaliteitsplan van start.

De wijk volgt de reguliere 40-40-20 verdeling, met 40% sociale huur, 40% middelsegment en 20% vrije sector. De gemeenteraad besluit dit najaar over het investeringsbesluit, het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Nelson Mandelabuurt. De bouw start dan in 2024. De eerste bewoners kunnen er een jaar later intrekken.

Een belangrijke inspiratie in het beeldkwaliteitsplan is de Caribische architectuur en de Bruynzeelwoningen in Suriname. Deze hebben overdekte veranda’s, schaduwrijke galerijen die ook beschermen tegen regen, en houten trappen langs de gevels. Alle bouwblokken vormen straks één geheel, met een warme, natuurlijke uitstraling.

Wethouder Reinier Van Dantzig (Woningbouw): “Het wordt een schitterende wijk aan de rand van het park in een levendige buurt. In het park kun je wandelen en sporten, er is ruimte voor maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen.” Het sportpark wordt beter geïntegreerd in het park wat meer levendigheid in en rondom het park oplevert. Ook komen er betere wandel- en fietsverbindingen.

De nieuwe wijk heeft geen gevolgen voor het Kwaku Summer festival, dat jaarlijks in het Nelson Mandelapark wordt gehouden.

Het beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage op het Stadsdeelkantoor Zuidoost vanaf 6 juli. Geïnteresseerden kunnen t/m 27 september online op de projectpagina, per post of mail inspreken.