AMSTERDAM - Er komt een nieuwe fietsenstalling aan de IJzijde van het Centraal Station. In deze ondergrondse stalling is straks plek voor minimaal 4.000 fietsen. Het college van B en W heeft ingestemd met een voorstel van wethouder Litjens (Verkeer en Vervoer). De nieuwe stalling vervangt het bekende fietsplatform aan de westkant en de huidige fietspont direct achter CS. Door de fietsen ondergronds te brengen en daar bovenop een wandelboulevard te maken ontstaat veel meer ruimte aan de IJzijde van het station . Onderdeel van de constructie is een aanvaarbescherming, die de fietsenstalling en de kade daarachter beschermt tegen aanvaringen. De maatregel is onderdeel van het project Waterfront, waarmee de gemeente de IJzijde van het station verder wil verbeteren.

Wethouder Litjens: “De IJzijde van CS is getransformeerd van no-go area tot een prachtige verbinding met Amsterdam Noord. Vijftien jaar geleden had niemand kunnen denken dat dit een prettig, levendig gebied  zou zijn met veel ruimte voor fietsers en voetgangers, winkels, restaurants en reizigers. Wat dit gebied nog nodig heeft, is meer ruimte om fietsen te stallen. Door geparkeerde fietsen naar de ondergrondse stalling te verplaatsen, behouden we het vrije zicht over het IJ en ontstaat er een nieuw verblijfsgebied voor voetgangers direct aan het water”.

Het Rijk en de Vervoersregio Amsterdam hebben de intentie uitgesproken om deze ondergrondse fietsenstalling mede te financieren. Over hun bijdragen zal naar verwachting in 2017 worden besloten. De Amsterdamse bijdrage wordt aangevraagd in de Voorjaarsnota 2017 en zal, bij goedkeuring, opgenomen worden in de begroting voor 2018 en verder.

Waterplein Oost
Onderdeel van  project Waterfront is ook het realiseren van een goede aansluiting van de fietsenstalling op het huidige Waterplein West (waar de ponten gesitueerd zijn) en het toekomstig Waterplein Oost. Project Waterfront gaat hiervoor varianten en financieringsvoorstellen uitwerken. Naar verwachting wordt hier eind 2017 een besluit over genomen.

Bestemmingsplan
Voor de ondergrondse fietsenstalling moet het bestemmingsplan voor het Stationseiland gewijzigd worden. Het ontwerp-bestemmingplan wordt voor de zomer van 2017 ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de plannen indienen.  De definitieve plannen kunnen dan  eind 2017 worden vastgesteld.