AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam krijgt 40 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van BZK. Hierdoor kunnen de veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de bestaande woningen van particulieren in Zuidoost worden aangepakt en buurten worden verbeterd. Het fonds kwam tot stand na een lobby van 15 gemeenten, waaronder Amsterdam, om meer aandacht te krijgen voor kwetsbare wijken. Langdurig investeren in kansarme wijken is noodzakelijk voor het dichten van de kloof tussen deze wijken en de rest van Amsterdam.

Wethouder Marieke Van Doorninck (Wonen): "Dit is geweldig nieuws. Hiermee kunnen we aan de slag met het verbeteren en verduurzamen van duizenden woningen, door het aanpakken van achterstallig onderhoud, vocht- en schimmelproblematiek en de lage energielabels. Door deze lange termijn investering gaat voor bewoners het woonplezier omhoog en de energiekosten omlaag."

Volkshuisvestingsfonds
Het Volkshuisvestingsfonds was een eenmalige investering vanuit het Rijk van ruim 400 miljoen euro. Amsterdam heeft in totaal 85 miljoen euro aangevraagd voor Zuidoost en Nieuw-West. De beschikbare middelen zijn door het Rijk verdeeld over heel Nederland en er is prioriteit gegeven aan de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio's. De regeling is bijna twee keer overtekend.

Masterplan Zuidoost
Het geld uit het Volkshuisvestingsfonds ondersteunt Amsterdam bij het realiseren van het Masterplan Zuidoost, waarbij bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties binnen de Alliantie Zuidoost, betrokken zijn. Het Masterplan voorziet in een aanpak van twintig jaar, die ervoor moet zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk wordt vergroot en iedereen dezelfde kansen krijgt als elders in de stad.

Sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid onder druk
Amsterdam pleit er samen met andere steden en maatschappelijke organisaties al langer voor dat er structureel en langdurig geïnvesteerd wordt in gebieden met de grootste achterstanden. Bewoners hebben hier steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop heeft de coronacrisis hen extra hard geraakt. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid onder druk.

Tegelijkertijd onderstreept de verslechterde situatie op het gebied van criminaliteit en ondermijning het belang van gelijke kansen, preventie en veiligheid. Hier moet stevig op worden ingezet, niet alleen in Zuidoost maar ook in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West. Hier ligt een belangrijke opgave voor een nieuw kabinet.