AMSTERDAM - Vanaf 2022 wil de gemeente Amsterdam gaan werken met een nieuwe referendum verordening. Met deze verordening worden de drempels om een referendum te organiseren flink verlaagd, ook worden de onderwerpen waar een referendum over mag gaan uitgebreid. Dit betekent dat Amsterdammers meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van het stadhuis.

Rutger Groot Wassink (wethouder Democratisering): “Op dit moment zijn er te veel barrières voor Amsterdammers om een referendum aan te vragen. Het college vindt het belangrijk dat de mogelijkheden voor burgers worden verruimd.”

De nieuwe verordening:
Een referendum kan over meer onderwerpen gaan:
- De beperking dat er alleen referenda mogelijk zijn over besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht vervalt. In de nieuwe verordening wordt het ook mogelijk om besluiten die binnen het mandaat van het college vallen in een referendum voor te leggen. Zoals bijvoorbeeld; de erfpacht en de verkoop van het AEB.

Het wordt makkelijker om een referendum te organiseren:
- Een verlaging van de hoeveelheid ondersteuningen voor een inleidend verzoek en definitief verzoek naar respectievelijk 1.000 en 10.000 handtekeningen en het verlengen van de termijn voor het inzamelen van 10.000 handtekeningen van zes tot tien weken.
- Geen opkomst- of uitkomstdrempels meer.

Een referendum gaat niet alleen meer over enkel een ‘ja’ of ‘nee’ antwoord
- Met de nieuwe verordening wordt het mogelijk om niet alleen ergens voor of tegen te stemmen, het zogenaamde correctieve referendum. Er komt meer ruimte om voor alternatieven te kiezen. Het college noemt dit een constructief referendum, omdat er meer dan een ja/nee keuze voor ligt aan de Amsterdammers.

Vervolg:

Op 7 april zal het voorstel worden behandeld in de raadscommissie: Kunst, Diversiteit en Democratisering. In de week van 19 april zal er over het voorstel worden besproken in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel kan de verordening vanaf 2022 in werking treden.