AMSTERDAM - Het college van B en W komt begin 2021 met een breed herstelplan voor de cultuursector in Amsterdam. Een belangrijke sector van de stad die zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis. Daarvoor zet het college de resterende middelen in uit de noodkas en het budget dat Amsterdam krijgt van het Rijk in het kader van het tweede steunpakket voor de cultuursector.


De belangrijke (inter)nationale rol die Amsterdam heeft als culturele hoofdstad staat sterk onder druk. De tweede lockdown heeft veel instellingen en makers nog kwetsbaarder gemaakt. Het gebrek aan perspectief – ook in 2021  is voor velen zeer zorgelijk. Het college vindt dit verontrustend gezien de grote economische en maatschappelijke waarde van kunst en cultuur voor de stad. Het herstelplan 2021 moet meehelpen aan het behoud van banen in de cultuursector, het aanmoedigen van cultuurbezoek en het geven van ruimte aan de sector om zich aan te passen aan de beperkende omstandigheden die naar verwachting in 2021 ook nog zullen gelden. Ook moet gedacht moet worden aan het stimuleren van hybride en digitale manieren van programmeren en het verkennen van nieuwe verdienmodellen.

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “Ook in 2021 zien we dat de culturele sector het ontzettend zwaar gaat krijgen. We hebben in 2020 een belangrijk deel van de kunst en cultuur in Amsterdam kunnen helpen maar lang niet iedereen. Er is ook dringend hulp nodig voor onder meer de kleine podia in de stadsdelen, de grote en kleine instellingen die geen subsidie ontvangen van de gemeente, festivals, evenementen en de nachtcultuur. Het behoeft geen uitleg dat we deze sector straks hard nodig hebben, als de maatregelen worden verlicht en we kunnen gaan werken aan herstel. Voor werkgelegenheid, voor onze economie en voor de aantrekkelijkheid en bezieling van Amsterdam.”

De gemeente Amsterdam heeft in 2020, in aanvulling op de maatregelen van het Rijk, zo veel mogelijk hulp geboden aan de sector. Uit de gemeentelijke noodkas van 50 miljoen euro is 17 miljoen euro vrijgemaakt om een deel van de verliezen te compenseren die culturele instellingen in het Kunstenplan leiden in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Tweeënzestig instellingen in het Kunstenplan hebben zo een extra bijdrage kunnen krijgen van in totaal € 11,3 miljoen euro. Het resterende bedrag van 5,7 miljoen euro blijft behouden voor de culturele sector en wordt nu onderdeel van het brede herstelplan in 2021. Dit is een aanvulling op het budget (€ 15,7 miljoen) vanuit het Rijk dat voor Amsterdam in 2021 vrijkomt, in het kader van het tweede nationale steunpakket voor de culturele sector van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In januari 2021 volgt de uitwerking van het herstelplan en een concreet voorstel voor de inrichting van de steunmaatregel voor de cultuursector. De gemeente stemt dit af met onder andere de stadsdelen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en vertegenwoordigers uit de cultuursector. Hoeveel voor deze nieuwe steunmaatregel en het herstelplan precies nodig is, is nog niet bekend. Om het herstelplan vorm te geven en te zorgen dat publieke middelen terecht komen waar ze het hardst nodig zijn, doet het college net als in maart opnieuw een brede uitvraag in de cultuursector (gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd) om financiële gegevens en inschattingen van de concrete verliezen als gevolg van de coronacrisis te verzamelen. Met het resterende bedrag uit de steunmaatregel en de middelen van het Rijk hoopt Amsterdam in 2021 de ergste nood in de cultuursector verlichten. Dit zal helaas niet genoeg zijn om iedereen te helpen. Gezien de aard en omvang van de sector in de hoofdstad kan de gemeente het simpelweg niet alleen. Daarom blijft Amsterdam het gesprek voeren met het Rijk en de provincie voeren over extra steun.