AMSTERDAM - Het college wil er alles aan doen om kunst en cultuur in Amsterdam meer representatief en divers te maken. En doet daarmee ook een oproep aan de culturele instellingen om mee te bewegen en te veranderen, zodat samen een stad kan worden gemaakt waarin kunst en cultuur verschillende werelden bij elkaar brengen.

Wethouder Touria Meliani Kunst en Cultuur: “Ik ben blij met de stappen die we zetten en de weg die we inslaan. Maar we zijn er nog niet. Er moet meer ruimte komen voor de verhalen die onderdeel zijn van de Amsterdamse identiteit en nu niet of te weinig verteld worden. Kunst en cultuur bieden bij uitstek plekken voor verbinding en verbeelding, maar de plekken moeten wel eerlijker verdeeld worden over de stad. Ik wil dat gevestigde instellingen structureler gaan samenwerken met instellingen die deze status (nog) niet hebben. Ook wil ik aandacht voor goed werkgeverschap. Daar hoort ook bij dat culturele instellingen van binnenuit representatiever worden. Eén persoon met een migratie-achtergrond in een raad van toezicht is niet genoeg. Daar wil ik verandering in brengen.”


Kunst en cultuur in de hele stad

Jaarlijks wordt 5 miljoen euro extra voor het kunstenplan uitgetrokken. Er komt meer ruimte voor kunstenaars door een jaarlijks budget van €3,5 miljoen voor broedplaatsen. Naast het Kunstenplan investeert het college ook 44,5 miljoen euro in nieuwe cultuurplekken en renovatie van bestaande plekken. De culturele programmering in de wijken buiten het centrum wordt uitgebreid. In NieuwWest komt een nieuw gebouw voor theater de Meervaart, aan de Zuidas wordt cultuur toegevoegd door de komst van een nieuwe openbare bibliotheek en het Amsterdam Museum wordt gerenoveerd zodat de collectie beter tot zijn recht komt.


Meer

Ook in de nieuwe periode wil het college het aanbod van cultuureducatie verbreden en voor meer kinderen toegankelijk maken. Om (top)talent voor de stad te behouden is het atelierbeleid aangepast. De inzet is betaalbare woon- en werkruimte voor kunstenaars, het creëren van nieuwe broedplaatsen en waar het kan tijdelijke broedplaatsen permanent maken. MBO-ers komen nu ook in aanmerking voor een plek in een broedplaats. Als het gaat om internationalisering, krijgen landen, regio's en steden waar grote groepen Amsterdammers hun oorsprong vinden een prominente plek.


Hoe verder

Voor de zomer worden gesprekken gevoerd met het kunst- en cultuurveld en het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dat een deel van het Kunstenplan uitvoert. De deelname van de Amsterdammers aan kunst en cultuur wordt onderzocht in de Cultuurmonitor 2019. Deze informatie wordt gebruikt voor het Kunstenplan 2021-2025 dat in november 2019 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.