AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam verleent ruim 2,2 miljoen euro subsidie aan 32 projecten in het Amsterdamse mbo. Dat maakt wethouder Simone Kukenheim (mbo) vandaag bekend. Komend schooljaar voeren de Amsterdamse mbo-instellingen met deze subsidie innovatieve projecten uit om het onderwijs te verbeteren. Met de projecten krijgen leerlingen onder andere les op de werkvloer, en krijgen ze een beter beeld van de opleiding en de arbeidsmarkt. Veel scholieren maken hun opleiding niet af omdat ze verkeerde verwachtingen hebben over het werk dat ze na de opleiding kunnen gaan doen.

De subsidieregeling is opgesteld om uitvoering te geven aan de twee ambities van de MBOAgenda: toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs en een optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten. In totaal heeft de gemeente 35 subsidieaanvragen gekregen.

Wethouder Kukenheim: “Goede opgeleide mbo’ers zijn van groot belang voor de stad. Daarom is het noodzakelijk dat wij als college blijven investeren in een aantrekkelijk en vernieuwend mbo. Neem bijvoorbeeld de initiatieven ‘leren in de praktijk’, waarbij jongeren leskrijgen bij een werkgever. Zo kunnen studenten in de zorg – een sector die met tekorten kampt – al tijdens hun studie bij een zorginstelling aan de slag. Al werkend leren zij.”

Projecten die financiering ontvangen
De 32 projecten die subsidie krijgen, hebben gemeen dat ze bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs. Ze bieden jongeren een succesvolle schoolloopbaan en bereiden hen goed voor op de eisen van de arbeidsmarkt en de samenleving. Zo brengen veel projectplannen het onderwijs naar de praktijk. Studenten moeten bijvoorbeeld op de werkvloer lessen volgen en projecten uitvoeren in opdracht van derden. Het ROC van Amsterdam gaat dit bijvoorbeeld doen om meer binding met de opleiding te creëren, waardoor de schooluitval met 20% moet dalen.

Een deel van de aanvragen richt zich op de modernisering van het curriculum, zodat het onderwijs toekomstbestendig wordt en kan inspelen op de tekorten op de arbeidsmarkt. Zo krijgt het ROC van Amsterdam subsidie voor een project waarmee vmbo-leerlingen zich beter kunnen oriënteren op de bouwopleidingen, waardoor leerlingen een beter beeld krijgen van zowel opleiding als het werkveld. Dit moet resulteren in meer studenten die zich aanmelden voor de studie en minder uitval van leerlingen die verkeerde verwachtingen van de opleiding hadden.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in diverse projecten. Zo zet het Hout- en Meubileringscollege subsidie in om een duurzaamheidsproject voort te zetten. Het ROC van Amsterdam zet ook in op duurzaamheid. Onderdeel van het project is het aanstellen van een duurzaamheidsambassadeur per locatie en het opzetten van een ‘green office’. In het project wordt gekeken hoe duurzaamheid verwerkt kan worden in de onderdelen van de opleiding.

De Amsterdamse Teambeurs mbo
Wethouder Kukenheim maakt tevens bekend dat de gemeente Amsterdam ruim 1 miljoen euro subsidie uittrekt voor in totaal 37 teambeurzen. Met de teambeurzen kunnen docenten, instructeurs en begeleiders werken aan hun professionele ontwikkeling en het versterken van hun onderwijskundige vaardigheden. Via de teambeurzen wordt ingezet op thema’s als professionele kennisdeling en samenwerking en meer praktijkgerichte (hybride) leeromgevingen. De teambeurzen hebben dit jaar al 1249 onderwijsprofessionals bereikt. De ambitie is om de aankomende vier jaar 3000 onderwijsprofessionals te bereiken.

Voor meer informatie van de Amsterdamse MBO-agenda: www.amsterdam.nl/mbo-agenda

De projectsubsidies en teambeurzen zijn onderdeel van de Amsterdamse MBO-Agenda (20192023). Met de MBO-Agenda zetten de Amsterdamse instellingen en de gemeente in op aantrekkelijk en vernieuwend middelbaar beroepsonderwijs. De investering van de gemeente in de Amsterdamse MBO-Agenda heeft als doel om het middelbaar beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken en een optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten te realiseren. De 32 projectvoorstellen en 37 teambeurzen, die zijn ontwikkeld door de Amsterdamse mboinstellingen, dragen bij aan het bereiken van de doelstellingen van de MBO-Agenda.