AMSTERDAM - Het college van B en W heeft besloten om tot 2022 jaarlijks 200.000 euro subsidie te verlenen aan het Prins Bernhard Cultuur Fonds voor de samenwerking met Mensen Maken Amsterdam (MMA) en de maatschappelijke AEX (MAEX). Amsterdam kent op dit moment vier lokale fondsen voor maatschappelijke initiatieven in Oost, Zuid, Centrum en West. De fondsen bieden een antwoord op huidige, maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Amsterdammers gaan steeds vaker zelf aan de slag gaan om hun buurt mooier, groener, kleurrijker en leefbaarder te maken. Deze plannen voor de buurt hebben in de meeste gevallen naast inzet en goede wil ook financiering nodig.

Rutger Groot Wassink, wethouder democratisering: “Ik ben er van overtuigd dat iets soms net zo goed of zelfs beter door Amsterdammers zelf wordt georganiseerd. De laatste jaren zien we succesvolle initiatieven professioneler worden en nieuwe initiatieven ontstaan doordat bewoners zich samen sterk maken in de buurt. Met de uitbreiding van lokale fondsen in alle zeven stadsdelen lossen we de belofte uit het coalitieakkoord in om de samenwerking tussen gemeente en lokale initiatieven te versterken.

Elke maand kunnen bewoners een initiatief indienen. Binnen twee weken krijgen zij een reactie vanuit de commissie die uit medebuurtbewoners bestaat. Hierdoor worden de kleine bedragen snel verdeeld. De lokale fondsen verdelen én werven geld voor de buurt. Vijf doelstellingen staan centraal bij de aanvraag: minder armoede, goede gezondheid, minder ongelijkheid, meer toegankelijkheid divers en inclusief en meer groen en duurzaam.

Projecten uit de stadsdelen
De buurtcomités verdelen het geld over uiteenlopende projecten. Zo was er vorig jaar een oogstfeest waar tuinders en cateraars uit de buurt hun producten verkochten en bewoners konden genieten van livemuziek van lokale artiesten. Gezondheid en goed eten stonden hier centraal. Een ander praktischer voorbeeld laat de voorwaarde voor participatie zien, mee kunnen doen. In de Banne heeft het fonds meebetaald aan een kleinschalig elektrisch vervoermiddel, de Banne Hopper. Deze haalt en brengt mensen die slecht ter been zijn. Dankzij de Banne Hopper blijven bewoners zelfstandig en participeren zij in het dagelijkse leven in de wijk. Ook voor kinderen worden projecten opgezet. Vorig jaar is de aanleg van een nieuwe natuurspeeltuin dankzij een van de fondsen werkelijkheid geworden. Het klimbos is met de hulp van vrijwilligers aangelegd. De ontwikkeling van de klimweide is nog in volle gang maar is nu al een groot succes waar veel kinderen spelen.