AMSTERDAM - Amsterdam investeert in verbetering van digitale veiligheid Amsterdam gaat meer doen om de digitale veiligheid en weerbaarheid van bewoners, bedrijven, instellingen en infrastructuur te verbeteren. Of het nu gaat om online gepeste jongeren, het hacken van de vitale infrastructuur of een aanval op de gemeentelijke systemen en dienstverlening: de stad wordt in toenemende mate kwetsbaar voor digitale aanvallen, misbruik of uitval. Dat blijkt onder andere uit het eerste Digitaal Veiligheidsbeeld Amsterdam. In lijn met het Cybersecurity Beeld Nederland (NCSC) blijkt dat het aantal digitale dreigingen toeneemt door hackers en cyber criminelen. Het college van B en W stelt daarom een taskforce Digitale Veiligheid aan om de weerbaarheid te verhogen.

Burgemeester Femke Halsema: “Amsterdam doet het goed in vergelijking met veel andere steden in binnen- en buitenland. Maar snelle digitale ontwikkelingen dwingen ons om constant alert te zijn. Een stad die open staat voor nieuwe technologie, moet ook een stevig antwoord hebben op cybercriminaliteit en onvoorziene uitval.”

Het fenomeen digitalisering speelt zich af op verschillende niveaus: van individu tot bedrijfsleven tot vitale infrastructuur. De taskforce Digitale Veiligheid gaat samen met de politie en het Openbaar Ministerie op alle niveaus aan het werk.

Individueel welzijn van de Amsterdammer
Vooral jongeren hebben last van cyberpesten met soms grote gevolgen voor het welzijn van de slachtoffers. Op scholen is daarom al veel aandacht voor het stimuleren van digitale bewustwording en vaardigheden. De taskforce wil samen met maatschappelijke organisaties het digitale bewustzijn van alle Amsterdammers verhogen.
Hacking, koop- en verkoopfraude zijn andere cybercrimes waar in totaal jaarlijks circa 11% van de Amsterdammers slachtoffer van worden. Een ander veelgenoemd risico voor burgers is de lage weerbaarheid van slimme apparaten die zijn aangesloten op het internet (Internet of Things).

Bedrijven, maatschappelijk organisaties en vitale infrastructuur
Cybercrime kost Amsterdamse bedrijven naar schatting €600 miljoen per jaar. Weerbaarheid is vooral laag bij het Midden- en Kleinbedrijf en in de zorg, door een laag bewustzijn van risico’s en een relatieve achterstand in digitale vaardigheden. Onder andere bewustwordingscampagnes moeten kennis vergroten en de weerbaarheid verhogen. Voor de vitale infrastructuur zijn de grootste bedreigingen een langdurige verstoring van elektriciteit, sabotage van waterkeringen, scheepvaart en het verkeer op de weg. Een exact aantal incidenten is vooralsnog niet beschikbaar, maar verschillende partijen die infrastructuur beheren geven aan regelmatig aanvallen te ondervinden. Primaire verantwoordelijkheid voor deze vitale processen ligt vaak buiten de gemeente, maar samenwerking is essentieel om de weerbaarheid te vergroten.

Lokale overheid en openbare orde
De gemeente houdt rekening met mogelijke verstoring van systemen door bijvoorbeeld het plaatsen van ransomware en diefstal van data door cybercriminelen. Jaarlijks worden beveiligingstests en audits uitgevoerd op gemeentelijke informatiesystemen en de ICTinfrastructuur om vast te stellen of de beveiliging op orde is.
Wanneer een digitale dreiging zich manifesteert kan dat gevolgen hebben voor de openbare orde in de stad. De gemeente moet daarom met alle relevante partners in staat zijn om een cyberincident te herkennen en goed voorbereid te zijn om een cybercrisis te beheersen. De directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente is gestart met een nieuw plan van aanpak, met daarin ook aandacht voor preventie van incidenten.

De taskforce begint per direct en stelt op korte termijn een gedetailleerd actieprogramma voor de komende jaren op