AMSTERDAM - Het Amsterdamse college van B&W heeft de ambitie om ook in de toekomst koploper te blijven op het gebied van deelauto’s. Met het oog daarop heeft het op 8 januari ingestemd met de Agenda Autodelen. Het delen van auto’s vormt een belangrijk instrument voor het efficiënt gebruiken van de schaarse ruimte in de drukste gebieden van de stad. Daarmee is de Agenda Autodelen integraal onderdeel van de ambitie voor een autoluwe binnenstad.

In de nieuwe plannen zijn meerdere maatregelen opgenomen. Zo wordt onder meer het succesvolle experiment dat sinds 2011 loopt met deelauto’s zonder vaste standplaats (waaronder Car2Go en vanaf 2019 Renault), per 1 januari 2020 uitgebreid en omgezet in beleid. Zo kunnen straks meer aanbieders en meer elektrische deelauto’s in de stad een vergunning krijgen.

Om ook langere reisafstanden aantrekkelijker te maken, wordt onderzocht of het mogelijk is om een vergunning af te geven die gebruikers van deelauto’s in 5 grote steden kunnen gebruiken. Ook wordt er toegewerkt naar een volledig uitstootvrije vloot van standplaatsgebonden deelauto’s zoals Greenwheels.

Daarnaast komt er een pilot met gedeelde parkeervergunningen. Daarbij kunnen mensen die een auto met elkaar willen delen, maar parkeervergunningen in twee verschillende gebieden hebben, hun gedeelde auto in die beide gebieden parkeren.

Wethouder Dijksma: ‘Autodelen zorgt voor een vermindering van het aantal autokilometers in de stad, vermindering van het autobezit en draagt daarnaast bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Deze maatregelen dragen dus ook bij aan onze ambitie van uitstootvrije mobiliteit in de stad in 2025.’

In Amsterdam staan de meeste deelauto’s, ruim 7.000, van alle Nederlandse gemeenten en dit aantal groeit hier ook het hardst: in 2018 met 1.700 auto’s. Dat gaat om deelauto’s van commerciële aanbieders, maar ook om auto’s die particulieren met elkaar delen via online platforms. Uit onderzoek blijkt dat de deelauto’s zonder vaste standplaats per dag langer rijden en dus efficiënter zijn dan de gemiddelde auto in Amsterdam. Ook zorgen ze voor relatief kortere parkeertijden.