AMSTERDAM - De kansen van kinderen bij de start van het leven zijn niet gelijk verdeeld. Van de 12.500 Amsterdammertjes die jaarlijks worden geboren, krijgt een deel geen goede start in het leven door onder andere huiselijk geweld, armoede, een ongezonde leefstijl of psychische problemen van de ouders. De eerste duizend dagen zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling en leggen een fundament voor de rest van het leven. Amsterdam komt daarom met een plan om te investeren in de eerste duizend dagen van kwetsbare kinderen. Een brede samenwerking met onder meer ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars, verloskundigen, en wijkteams moet zorgen dat (aanstaande) ouders nog voor conceptie goede voorlichting, zorg en ondersteuning krijgen. De gemeente maakt in 2021 en 2022 870.000 euro vrij voor het programma Gezonde & Kansrijke Start.

Wethouder Kukenheim (Zorg, Jeugd): "Waar je wieg staat in deze stad maakt te veel uit voor de kansen die je hebt op een gezond en kansrijk leven. Daar willen we in samenwerking met alle betrokken partijen verandering in brengen. Want elk kind heeft recht op een goede start als springplank voor een mooie toekomst."

In geen enkele andere levensfase worden zoveel mijlpalen bereikt als tijdens de eerste duizend dagen. Deze periode legt het fundament voor de verdere ontwikkeling van een kind. Voor een sterke basis zijn gezonde en (emotioneel) stabiele omstandigheden essentieel, zodat het (ongeboren) kind zich goed kan ontwikkelen: fysiek, emotioneel en cognitief. Van de pasgeborenen in Amsterdam heeft 1,7 procent een lage 'apgarscore' (eerste test na de geboorte op een gezonde ademhaling, hartslag, reactie, etc.) en in kwetsbare wijken in Nieuw-West, Zuidoost en Noord is de kans op ziekte en sterfte rondom de geboorte fors hoger dan het landelijk gemiddelde. In deze stadsdelen overlijden respectievelijk 7, 10,5 en 5,5 kinderen per 1.000 geboorten, ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 4,5.

De gemeente treft de komende jaren samen met alle betrokken partijen extra maatregelen om deze verschillen te verkleinen. Zo krijgen zwangere vrouwen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord een prenataal consult van het Ouder en Kind Team bij de jeugdverpleegkundige. Hulpvragen worden eerder herkend en de juiste hulp kan snel worden georganiseerd: van enkelvoudige ondersteuning tot intensieve begeleiding door middel van huisbezoeken. Aanstaande ouders in kwetsbare omstandigheden worden daarnaast begeleid en ondersteund door getrainde vrijwilligers uit de wijk, bijvoorbeeld bij vragen over gezonde voeding en beweging of het vinden van de juiste hulp. Ook worden spreekuren over seksualiteit en kinderwensen in de wijken uitgebreid en worden op meer plekken laagdrempelige inloopspreekuren georganiseerd, met onder meer een lactatiekundige, babymassage en advies op het gebied van opvoeding en financiën. In Nieuw-West, Zuidoost en Noord starten 6 Centering Parenting-groepen: groepsbijeenkomsten over opvoedkundige onderwerpen in aanvulling op de reguliere gezondheidscontroles in het eerste jaar. Zo worden ouders ook met elkaar in contact gebracht, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen.