AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam neemt preventieve maatregelen om de gezondheidsschade door (recreatief) drugsgebruik te minimaliseren en de kans op verslaving te verkleinen. Het gaat daarbij onder meer om extra preventie op MBO scholen, voorlichting voor studenten en buitenlandse bezoekers en een proef met een aandachtsfunctionaris alcohol en drugs op de spoedeisende hulp van het OLVG en arrestantenzorg. Dat staat in het Programmaplan gezondheidspreventief Drugsbeleid.

Uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2018, een onderzoek van de GGD Amsterdam, blijkt dat 15% van de volwassen Amsterdammers in 2018 harddrugs heeft gebruikt. En zo’n 20% van de jongeren in de vierde klas van het voorgezet onderwijs heeft ooit geblowd.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg): “Drugsgebruik is niet illegaal. Dat is belangrijk want daarom kunnen we veel doen om mensen met gezondheidsproblemen te helpen en voorlichting te geven. Drugsgebruik is echter wel risicovol. Vooral voor jongeren in de groei kan gebruik echt schadelijk zijn. Daarom zetten we vol in op voorlichting en begeleiding.”

Pilot spoedeisende hulp en arrestantenzorg
Als onderdeel van het plan kondigt de gemeente een pilot aan met een aandachtsfunctionaris alcohol en drugs op de spoedeisende hulp (SEH) van het OLVG en arrestantenzorg. Als iemand op de SEH of in een politiecel terecht komt door alcohol en/ of drugsgebruik, kan dat immers een indicatie zijn dat hij of zij het gebruik niet meer in de hand heeft. De aandachtsfunctionaris gaat met mensen in gesprek over hun gebruik en kan hen, indien nodig, verwijzen naar de hulpverlening.

Het Programmaplan gezondheidspreventief Drugsbeleid is gekoppeld aan het Amsterdams Programma Drugs dat zich richt op het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit op de stad en de regio.