AMSTERDAM - Het college van B en W trekt de komende vier jaar €9,2 miljoen uit om leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs gelijkere kansen te geven. Het opleidingsniveau en inkomen van ouders is in grote mate bepalend voor de kansen die leerlingen krijgen: kinderen die op school beginnen met een gelijk onderwijsniveau halen niet hetzelfde eindniveau vanwege hun achtergrond of thuissituatie. Het college investeert daarom in scholen die de kansengelijkheid bevorderen, bijvoorbeeld door onderwijsachterstanden tegen te gaan, ouderbetrokkenheid te vergroten en de opstroom van leerlingen naar een hoger onderwijsniveau te bevorderen.

Wethouder Moorman: “De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Ruim 18.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam lopen het risico op een onderwijsachterstand. Als je kansengelijkheid wilt creëren, moet je ongelijk investeren. Daarom investeren we de komende jaren fors in leerlingen in het voorgezet onderwijs die dit het hardst nodig hebben.

De €9,2 miljoen wordt verdeeld onder de middelbare scholen waar veel leerlingen naartoe gaan die risico lopen op achterstanden. Het gaat om ruim 18.000 leerlingen met ouders met een lage Sociaal Economische Status (SES). De SES wordt bepaald door het opleidingsniveau en het inkomen. Uit onderzoek blijkt dat een lage SES een belangrijke voorspeller is voor het risico op onderwijsachterstanden.

De subsidiebedragen per school liggen tussen de €50.000,- en €120.000,- per schooljaar. Zowel grote als kleine scholen kunnen aanspraak maken op de subsidie. Met de extra middelen kunnen scholen meer tijd besteden aan intensievere begeleiding van leerlingen, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra taalondersteuning, extra les of begeleiding buiten de reguliere schooltijd of het organiseren van extra ouderbetrokkenheid. Scholen kunnen daarbij zelf kiezen welke aanpak en welke specifieke activiteiten het beste bij de leerlingen passen.

De Kansenaanpak Voortgezet onderwijs is onderdeel van de brede inzet van het college op het tegengaan van kansenongelijkheid in Amsterdam. Zo start deze zomer ook een zomerschool in het VO voor leerlingen die willen doorstromen naar hoger niveau. En zijn er vergevorderde plannen voor de invoering van een brede brugklasbonus