AMSTERDAM - De gemeente geeft een impuls van 28 miljoen euro aan het herstel van de zwaar getroffen Amsterdamse economie. Met het geld gaat Amsterdam investeren in een ‘bredere economie’. Zo zet de gemeente met het Actieplan congressen in op het aantrekken van zakelijke bezoekers, moet het MKB Digitaliseringsoffensief ondernemers helpen om in versneld tempo digitaal te ondernemen en wordt verkend hoe er meer lab-en onderzoeksruimte kan komen in de health sector.

Een deel van het geld wordt gebruikt om initiatieven uit de stad te co-financieren. Van de 28 miljoen euro wordt 10 miljoen euro eenmalig extra beschikbaar gesteld2, 11 miljoen euro komt uit bestaande economische structuur- en arbeidsmarktversterkingsmiddelen en 7 miljoen euro komt in 2021 extra beschikbaar vanuit Europese subsidies. Dit geld komt bovenop de 40 miljoen euro die de stad wil steken in de regionale ontwikkelmaatschappij (voorheen Invest MRA). En al eerder werd voor 2021 14 miljoen euro uitgetrokken voor lastenverlichting van ondernemers en 78 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zes duurzame banenmotoren.

Met de investeringen zet Amsterdam in op duurzaam economisch herstel, het versterken van de economische veerkracht en het aanjagen van vernieuwing in duurzame groeisectoren. Dat moet ertoe leiden dat innovaties sneller van de grond komen en meer werkgelegenheid ontstaat.

Duurzame en innovatieve congresstad
De gemeente wil een andere invulling geven aan het toerisme, bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan op kwaliteit gerichte bezoekers. Er komt geld beschikbaar om Amsterdam te positioneren als een duurzame en innovatieve congresstad. Ook trekt Amsterdam geld uit om adviezen over de toekomst van de bezoekerseconomie van ondernemers, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, experts en bewoners te kunnen realiseren. Onderdeel hiervan is de opdracht aan amsterdam&partners om een imagocampagne te starten.