AMSTERDAM - Het college van B en W trekt voor de komende vier jaar €22,9 miljoen uit voor de aanpak van het lerarentekort. Samen met de Taskforce Lerarentekort, vertegenwoordigers uit het onderwijs en de lerarenopleidingen neemt de gemeente maatregelen gericht op werving en behoud van leraren en schoolleiders. Het college investeert onder meer in extra ondersteuning van de scholen met de grootste tekorten, reiskostenvergoedingen voor leraren van buiten Amsterdam en ondersteuning van schooldirecteuren. De plannen moeten 500 extra leraren opleveren.

Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman: “Het lerarentekort is een crisis die nu om een oplossing vraagt, die we alleen aan kunnen pakken als iedereen meedoet. Zo kunnen we Amsterdamse kinderen het beste onderwijs blijven geven.”

In Amsterdam is het lerarentekort bovengemiddeld hoog. Het onderwijs, de lerarenopleidingen en de gemeente bundelden ruim twee jaar geleden de krachten om het lerarentekort aan te pakken. De ‘crash courses’ voor zij-instromers, woningen voor startende leraren en de campagne ‘Liever voor de klas’ hebben de afgelopen periode geleid tot een forse toename van het aantal zij-instromers en een stijging van 19% van het aantal aanmeldingen op de Amsterdamse lerarenopleidingen.

Het college van B en W investeert fors om het tekort terug te dringen. Zo kunnen bijvoorbeeld scholen met een dringend tekort gedurende enkele maanden één dag per week extra ondersteuning van een Amsterdamse ambtenaar ontvangen.

Aantrekkelijk Amsterdam
Daarnaast wil het college van B en W Amsterdam aantrekkelijk houden voor leraren die buiten de stad wonen. Zo verdubbelt het college het subsidiebudget voor reiskostenvergoedingen. Ook stelt ze per school twee extra parkeervergunningen beschikbaar.

Sterke Amsterdamse onderwijsprofessionals
Een aantal maatregelen is bedoeld om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren. Hiermee wil het college Amsterdam aantrekkelijk houden voor leraren, zodat zij ervoor kiezen om les te (blijven) geven op een Amsterdamse school. Zo kunnen Amsterdamse scholen in de komende vier jaar gebruik maken van teambeurzen. De beurzen geven een kwaliteitsimpuls aan het Amsterdamse onderwijs, dragen bij aan de professionele ontwikkeling van leraren en aan de kennisdeling binnen teams. Voor iedere directeur in het Amsterdamse primair onderwijs is € 10.000 beschikbaar voor deskundige ondersteuning op maat. Een directeur kan met dit geld bijvoorbeeld professionele ondersteuning inroepen bij het opstellen van een schoolplan.

Kansengelijkheid start in Den Haag
Het aanpakken van de crisis kan Amsterdam echter niet alleen. We hebben de steun van Den Haag nu nodig. Leraren verdienen een hoger salaris, voor het belangrijke werk dat zij doen: het lesgeven van onze kinderen. We zien nu dat de tekorten het grootst zijn in de gebieden die sowieso al de meeste problemen hebben. “Ik pleit daarom voor een grote steden bonus, zodat we ongelijkheid bestrijden waar die het grootst is.”