AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam investeert met het programma 'Iedereen Kans Op Werk' 20 miljoen euro om de bestaanszekerheid van Amsterdammers te vergroten en zoveel mogelijk mensen blijvend aan het werk te helpen. Succesvolle bestaande instrumenten worden uitgebreid, er komt meer tijd voor de begeleiding van bijstandsgerechtigden en er komt een gerichte aanpak voor specifieke groepen in de bijstand. Halverwege 2023 volgt een experiment met een premie als Amsterdammers uitstromen naar werk.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): "We hebben te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt en toch staan nog te veel mensen langs de kant. De bestaanszekerheid van veel Amsterdammers staat hierdoor onder druk. We willen de drempels die er zijn om aan het werk te gaan zoveel mogelijk wegnemen en daarom investeren we ook de komende jaren in de begeleiding van mensen naar werk. Want een baan is belangrijk om meer dan alleen een inkomen, het zorgt voor zelfstandigheid en een sociaal netwerk."

Iedereen Kans op Werk


Betaald werk is nog steeds de snelste weg naar bestaanszekerheid, maar extra hulp bij de bemiddeling naar werk is nodig. Daarom investeert het programma Iedereen Kans Op Werk de komende vier jaar 20 miljoen euro voor een samenhangende aanpak. Het aantal Amsterdammers dat gebruik maakt van de bijstand is gedaald van 40.281 begin 2019 naar 35.686 in december 2022. Succesvolle bestaande instrumenten uit deze aanpak zoals de begeleiding via jobcenters, het Regionaal Werkcentrum en een focusaanpak worden uitgebreid, er wordt verder geïnvesteerd in om- en bijscholing en er komt meer tijd voor persoonlijke begeleiding.

Experiment Uitstroompremie


De gemeente Amsterdam start halverwege 2023 met een experiment waarbij mensen die de stap naar betaald werk zetten financieel worden beloond. De uitstroompremie zorgt ervoor dat mensen de stap naar werk sneller zullen zetten. De premie helpt een terugval in de bijstand te voorkomen omdat mensen die net weer aan het werk gaan meestal toeslagen verliezen en in de eerste maanden nog niet genoeg loon hebben om dat gat te dichten. De hoogte van een premie kan er ook voor zorgen dat mensen kiezen voor werk in een sector waar tekorten zijn, zoals de tech-sector. Het experiment wordt op dit moment voorbereid en start in de loop van 2023.

Loonkostensubsidie


De groep kwetsbare mensen in de bijstand groeit, daarom richt de gemeente zich steeds meer op de begeleiding van mensen die moeilijker aan het werk komen. Het gaat om werknemers die aan het werk zijn met begeleiding en voor wie meestal ook loonkostensubsidie wordt ingezet om de werkgever te compenseren voor een lagere productiviteit. Omdat werkzoekenden sinds 2015 niet meer kunnen instromen in de Wajong en/of Wet sociale werkvoorziening is de loonkostensubsidie en extra begeleiding vanuit de gemeente van groot belang.