AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam investeert in het verbeteren van het sportklimaat, dat veilig en tolerant moet zijn voor alle groepen in de stad, ongeacht afkomst, cultuur of geaardheid. Het sportaanbod wordt beter gespreid over de stad en de mogelijkheden voor sporten in de wijk en urban sports worden uitgebreid. Amsterdammers in armoede krijgen een steuntje in de rug en de ondersteuning aan sportaanbieders wordt verbeterd. Dat staat in de ‘Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022’

Wethouder sport Simone Kukenheim: “Amsterdam is een echte sportstad. Veel Amsterdammers sporten vol overgave bij een van de vele sportaanbieders die de stad rijk is. Maar het kan nog beter. Een te grote groep Amsterdammers voelt zich nog niet welkom in de sport. Daarnaast stoppen, jongeren nu nog vaak na hun 14e jaar met sporten en wordt niet in alle buurten even intensief gesport. Dat maakt dat deze investering nodig is. Sport laat mensen gezonder en fitter voelen, maar kan ook een doorslaggevende positieve rol spelen bij allerlei vormen van problematiek, zoals afglijden naar crimineel gedrag of eenzaamheid.”

Een inclusief sportklimaat
Iedere Amsterdammer moet zich welkom voelen in de sport ongeacht afkomst, cultuur of geaardheid. Met programma’s en trainingen jagen we een inclusief en veilig sportklimaat voor iedereen aan, dat doen we met een projectleider ‘positieve sportcultuur’. Er komt een Amsterdams Sportakkoord waarin we met sportaanbieders, sportbonden, NOC*NSF, kennisinstellingen en andere partners inzetten op de verbetering van de kwaliteit van sport. In aanloop naar de ondertekening van dit akkoord gaan we met alle sportverenigingen in gesprek over racisme en discriminatie, in navolging van de gesprekken op het gebied van inclusie LHBTIQ+ binnen de sport. Daarnaast eist de gemeente Amsterdam van (amateur) verenigingen dat zij alles in het werk te stellen om structureel racisme en discriminatie uit te bannen. Zij die zich hier niet aan houden en van de gemeente huren kunnen niet meer rekenen op huisvesting.

Wijksport en Urban Sports
Teveel jongeren stoppen met sporten rond hun 14e jaar. Daarmee lopen ze niet alleen een hoop plezier mis, maar ook andere elementen die waardevol zijn, zoals een gezonde leefstijl en een positieve invloed op de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Steeds meer jongeren sporten op straat met hun vrienden en niet bij een vereniging. Denk aan straatvoetbal, skaten, BMX’en of een potje basketbal. De wijksport activiteiten worden daarom uitgebreid. Daarnaast is er het actieplan Urban Sports, waarmee betere faciliteiten, een goede programmering en aansprekende evenementen worden gerealiseerd.

Minder verschillen in sportdeelname
In bepaalde gebieden, voornamelijk in de stadsdelen in Amsterdam Zuidoost, Nieuw-West en Noord, doen bewoners minder aan sport. En Amsterdammers met een lagere of middelbare opleiding sporten minder dan Amsterdammers met een hoger opleidingsniveau. Om hier verandering in te brengen wordt een programma Sportstimulering in het MBO ontwikkeld en wordt de financiering van sportvergoeding Jeugd uitgebreid. Per stadsdeel komen er programma’s op maat, op basis van onderzoek en de behoefte van bewoners. Ook sporten meisjes nog steeds minder dan jongens. Met een campagne worden meer meisjes aan het sporten gebracht.