AMSTERDAM - In Amsterdam houden we van onze grachten. Ze zijn uniek en horen bij de stad. Slenteren langs de grachten, of nog beter: varen over de grachten, het is een heerlijke manier om van de stad te genieten. Maar omdat we dat allemaal vinden, is het inmiddels wel erg druk geworden op het water. En dat zorgt voor veel overlast. Om die overlast terug te dringen, komt het college van B en W nu met nieuw vaarbeleid.

Tussen 2015 en 2017 zijn de meldingen van overlast op en aan het water met ongeveer 30 procent gestegen. Een belangrijk signaal dat het echt nodig is om de rust een beetje terug te brengen.

Vergunningen
Op drukke dagen is de passagiersvaart verantwoordelijk voor de helft van de drukte op het water. Daarom komt er een nieuw vergunningenbeleid. Op het aantal vergunningen dat we uitgeven zit een limiet: het college stelt voor om er in totaal 550 te verlenen. Daarbij mag niemand worden voorgetrokken en moet er ruimte zijn voor nieuwe toetreders. We zullen bij het verdelen van de vergunningen aandacht besteden aan het behoud van diversiteit. Zo beschermen we de positie van het historisch varend erfgoed in Amsterdam.

Extra maatregelen
Naast het nieuwe vergunningenbeleid voeren we in totaal 17 maatregelen door om de overlast op het water terug te dringen. Onder meer:
  • Het aanpakken van knelpunten met locatie-specifieke maatregelen, zoals keer- en steekverboden of verkeersaanwijzingen.
  • Het invoeren van een 'nachtsluiting'. Dit houdt in dat het verboden is ’s nachts over de grachten in de binnenstad te varen. De nachtsluiting geldt van 23.00 tot 07.00 uur.
  • Het invoeren van een verbod om te varen met meer dan 12 mensen aan boord, als je geen exploitatievergunning hebt voor passagiersvaart.
  • Verder moeten stewards, extra handhaving en gedragsbeïnvloeding leiden tot minder overlast bij op- en afstaplocaties.

Duurzame vaart
Met de ingang van het nieuwe vergunningsstelsel in 2022 moeten alle nieuwe passagiersvoertuigen uitstootvrij varen. Voor historische voertuigen komt er mogelijk een overgangs- of ontheffingsbeleid.

Alternatief
De reders waarmee we in overleg zijn, hebben aangeboden een alternatief voorstel op te stellen voor het verdelen van de vergunningen, inclusief een overgangsperiode. De gemeente juicht dat initiatief toe en wil een alternatief dan ook serieus overwegen, mits het ook bijdraagt aan het terugdringen van de drukte en het voldoet aan alle wettelijke eisen.

Inspraak en meer informatie
  • De inspraakprocedure over Nota varen deel 1 en over de wijziging Verordening op het binnenwater loopt van 28 november 2018 tot 23 januari 2019.
  • Er is een informatieavond voor bewoners en ondernemers op maandag 17 december in de Zuiderkerk van 17.30 - 21.30 uur.