AMSTERDAM - Elke dag komen vluchtelingen uit Oekraïne aan in Amsterdam. We doen ons uiterste best om hen een goede plek te geven in onze stad. Veel Amsterdammers helpen mee. We gaan nu naast een veilige en goede opvang ook aan de slag met zaken als werk, inkomen en onderwijs. Een overzicht.


Het belangrijkste is allereerst dat we vluchtelingen goed en veilig opvangen. Sinds 9 maart hebben we 8.900 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd en verdeeld over opvanglocaties in Amsterdam, de veiligheidsregio en elders in het land. Vanaf maandag 21 maart komen mensen bij het HSP (opvangpunt) aan op het station Amsterdam Centraal, zo’n 320 vluchtelingen per dag.

Opvangplekken

Tot 6 april heeft de gemeente Amsterdam 1.660 opvangplekken vrijgemaakt. Er zijn 744 plekken bezet. De vluchtelingen worden hier opgevangen:

  • Savoy Hotel in Zuid
  • WOW hotel in Nieuw-West
  • Boot Bellini in Oost
  • De Kleine Kapitein in Oost
  • Hart van Weesp
  • Vondel Garden in Zuid
  • Botel in Noord
  • Holiday Inn Express in Noord

We zoeken intussen door naar nieuwe locaties.

Amsterdammers helpen

Ook zijn er particuliere initiatieven voor de opvang. Zij bieden meestal een platform aan om mensen die opvang willen bieden te koppelen aan vluchtelingen. Er zijn ook mensen die zelf - via persoonlijk contacten - Oekraïners opvangen. Binnen de vastgestelde regels is dit mogelijk.

Inschrijven in basisregistratie

De vluchtelingen kunnen zich na hun registratie op het station Amsterdam Centraal inschrijven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van Amsterdam. Dan kunnen zij leefgeld krijgen van € 60,- per week per persoon, ook kinderen. En een bankrekening openen, werk zoeken en meer. We werken hard om deze registratie, een secuur werkje, goed te regelen. Het stadsloket Zuid is hiervoor speciaal ingericht en daarom even gesloten voor het aanvragen of verlengen van bijvoorbeeld reisdocumenten. Dat zal 3 weken duren is de verwachting. Amsterdammers kunnen voor reisdocumenten terecht op de 7 andere stadsloketten.

Naar school

Vluchtelingen uit Oekraïne tussen de 5 en 17 jaar hebben recht op onderwijs. De kinderen en jongeren worden geplaatst in nieuwkomersklassen (basisonderwijs) of in internationale schakelklassen (voortgezet onderwijs). Dit zijn speciale klassen voor nieuwkomers, waarin zij onder andere extra taallessen krijgen om de Nederlandse taal te leren en hulp krijgen bij het verwerken van trauma’s.

De nieuwkomersscholen werven momenteel leerkrachten om nieuwe groepen te kunnen starten. Als kinderen daar niet terecht kunnen, krijgen zij onderwijs via een tijdelijk onderwijsprogramma op ‘gewone’ scholen.

Na maximaal 1 jaar stromen de kinderen door naar een reguliere basisschool of middelbare school.

Voorschool is gratis

Ouders kunnen kinderen tussen 2 en 4 aanmelden voor de voorschool. Zij hoeven de eigen bijdrage niet te betalen, de gemeente compenseert dat. De kinderen kunnen 16 uur per week naar een voorschool in de buurt. De ouders of verzorgers kunnen naar de dichtstbijzijnde voorschool gaan voor het aanmelden van hun kind.

Amsterdammers doen mee

Veel Amsterdammers melden zich bij de gemeente met initiatieven en vervolgvragen. De website WijAmsterdam is hiervoor het eerste loket. Bijna 300 particulieren hebben zich hebben gemeld en er zijn ruim 30 aanbiedingen van bedrijven en maatschappelijke instellingen. Er is veel aanbod voor kleding en huisraad, maar ook praktische hulp, zoals opvang voor huisdieren en tolken, laptops voor schoolgaande kinderen.

Website

Amsterdam.nl/oekraine wordt elke week aangevuld met informatie over bijvoorbeeld werk, inkomen en onderwijs in het Oekraïens voor de vluchtelingen.