AMSTERDAM - Amsterdam neemt extra maatregelen om de financiële tekorten op specialistische jeugdhulp terug te dringen. Er worden scherpere (financiële) afspraken met aanbieders gemaakt. Daarnaast kondigt de gemeente een stelselwijziging per 2021 aan. Dit moet ook leiden tot minder administratieve lasten, zodat er meer ruimte en aandacht voor hulp aan cliënten komt. Aanleiding voor de maatregelen is een mogelijke overbesteding van 21 miljoen euro in 2019.

Simone Kukenheim, wethouder Jeugd: ‘We moeten scherpere keuzes maken, zodat elk Amsterdams kind passende hulp krijgt binnen de financiële ruimte die we daarvoor hebben. De huidige situatie is simpelweg financieel onhoudbaar. Ik maak me daar zorgen over, want dat betekent dat wachttijden zullen oplopen. Dat is een slechte zaak. We willen het liefst alle kinderen optimale hulp bieden. Niet alleen in crisissituaties, maar juist ook eerder, om erger te voorkomen.’

Het CBS maakte donderdag bekend dat het aantal jongeren in de jeugdzorg landelijk voor het vijfde jaar op rij is gegroeid. Dit komt onder andere omdat er sinds 2015 meer kinderen onder de jeugdwet vallen en meer kinderen in beeld komen, ook in Amsterdam. Daarnaast heeft de stad te maken met een toename van de zwaarte en complexiteit van problemen. Bovendien hebben problemen van ouders vaak veel impact op kinderen. In die gevallen moeten juist ouders ondersteund worden.

Om de oplopende wachttijden te verkleinen heeft Amsterdam in 2018 het budgetplafond losgelaten, zodat aanbieders ieder Amsterdams kind kunnen helpen dat wordt gemeld voor zorg. In de praktijk is gebleken dat er daardoor te veel kinderen terecht komen in de zwaarste vorm van specialistische hulp. Dit drukt te fors op de financiën. In het nieuwe stelsel moet de nadruk nog meer liggen op bredere hulp in het voortraject. Door in de wijken dichter op de gezinnen en kinderen te werken en in nauwere samenhang met de verschillende domeinen als jongerenwerk, schuldhulpverlening, onderwijs en woningbouw. Zo kunnen kinderen en jongeren eerder worden geholpen, voordat de nood te hoog wordt.