AMSTERDAM - Kinderen tot en met 11 jaar kunnen in Amsterdam vanaf 2021 gratis (mee)reizen in het OV op woensdagmiddagen en in weekenden. Dat staat in de Agenda Autoluw die woensdag door het college van B en W is gepresenteerd. Ook komt er een pilot met een nachtmetro en worden P+R’s uitgebreid. De agenda omvat in totaal 27 maatregelen die bijdragen aan de ambitie om meer ruimte te maken voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen en de stad tegelijk bereikbaar te houden.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Een autoluwe stad bereik je in de eerste plaats door mensen aantrekkelijke alternatieven te bieden voor hun auto. Daarom investeren we met deze agenda flink in het openbaar vervoer. Door kinderen in de weekenden en op woensdagmiddagen gratis mee te laten reizen met een volwassene hopen we nog veel meer mensen te kunnen verleiden gebruik te maken van het hoogwaardige ov-netwerk dat de stad heeft. Om dezelfde reden starten we met een pilot voor een nachtmetro, waarbij mensen op twee metrolijnen van de stad langer kunnen rijden in de nachten in het weekend.”

Waarborgen bereikbaarheid
Naast de investeringen in aantrekkelijk openbaar vervoer, staan er in de agenda nog meer maatregelen die op een andere manier bijdragen aan de ambities van dit college om de stad autoluw te maken. Zo worden ook de P+R’s aan de randen van de stad uitgebreid en worden deelauto’s- en fietsen beter beschikbaar. De komende jaren wordt daarnaast ruimte gecreëerd in (stads)straten voor fietsers en voetgangers en worden de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd. Huidige knelpunten worden aangepakt. Veel woonstraten zijn nu al als verblijfsgebied ingericht, inclusief een 30 km/u-zone. Waar dit nog niet het geval is en 50 km/u nog de norm is, passen we dit waar nodig bij groot onderhoud aan.

Daarnaast zorgen we ervoor dat doorgaand verkeer dat geen bestemming heeft in Amsterdam, zoveel mogelijk gebruik maakt van de wegen rondom de stad. In dat kader doen we in de Weesperstraat een proef waarbij het verkeer een aantal weken wordt afgesloten, om zo de effecten op het hoofdwegennet te onderzoeken. Met een knip in de noordelijke Van Woustraat maken we die route rustiger en veiliger.

Met de agenda autoluw verminderen we het autoverkeer zorgvuldig en geleidelijk. Bij elke stap zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd blijft.

Gesprek met de stad
De Agenda Amsterdam Autoluw is tot stand gekomen aan de hand van een intensief gesprek met de stad. Van februari tot mei 2019 zijn verschillende bijeenkomsten geweest met bewoners, ondernemers, experts, forenzen en andere belanghebbenden. De resultaten staan in de agenda Autoluw.

Het college heeft de stadsdelen gevraagd om de conceptversie van de Agenda Amsterdam Autoluw te voorzien van advies. Na deze adviesronde zal het college de adviezen bespreken en wordt de definitieve agenda eind dit jaar gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad vindt naar verwachting begin 2020 plaats.