AMSTERDAM - Meer ruimte voor voetgangers. Dat is een van de belangrijke ambities die het college van B en W heeft met de Agenda Autoluw. En omdat bijna iedereen weleens voetganger is, is dat een ambitie die vrijwel iedereen in de stad raakt. Aangezien trottoirs voor meerdere functies gebruikt worden en de drukte in de stad toeneemt, is de ruimte voor voetgangers echter niet altijd vanzelfsprekend. Om het belang van de voetganger te waarborgen heeft het college van B en W het ‘beleidskader ruimte voor de voetganger’ vastgesteld.

Amsterdam wil een stad zijn die voor iedereen comfortabel toegankelijk is. Dat geldt voor mensen met een fysieke beperking en voor ouders die met kinderen samen de stad verkennen, maar net zo goed voor bezoekers die Amsterdam ontdekken en voor Amsterdammers die met volle boodschappentassen onderweg zijn. Lopen is namelijk gezond, duurzaam en bovendien een fijne manier om je door de stad te verplaatsen.

Wethouder Laurens Ivens: ”Voor iedereen moet voldoende veilige, prettige ruimte beschikbaar zijn in onze straten. Dat betekent dat genoeg vrije doorloopruimte op de stoep een randvoorwaarde is bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. Met deze regels zorgen we ervoor dat de voetganger geen sluitpost is bij deze ontwikkelingen, maar altijd als wezenlijk onderdeel van de plannen wordt meegenomen.”

Meer doorloopruimte
Het beleidskader ‘Ruimte voor de Voetganger’ stelt onder meer vast hoeveel vrije doorloopruimte voetgangers nodig hebben, afhankelijk van het aantal voetgangers dat een trottoir gebruikt. Bij alle herinrichtingen van straten wordt voortaan uitgegaan van een absoluut minimum van 1,80 meter vrije doorloopruimte voor de voetganger. Dat is de ‘netto’ ruimte op het trottoir die gebruikt wordt om te lopen, dus ruimte waar geen objecten zoals terrassen, fietsenrekken, bomen of reclameborden staan. Waar mogelijk zal een vrije doorloopruimte worden gemaakt van 2,00 meter en op drukke routes wordt méér ruimte voor de voetganger voorgeschreven.

Multifunctioneel
De stoepen worden al jaren voor meerdere functies gebruikt. Denk aan fietsparkeren, terrassen, of aan afvalcontainers. Dat betekent dat de voetgangersruimte continu onder druk staat. Niet alleen bij herinrichtingen moet de voetgangersruimte gewaarborgd zijn. Die waarborg moet er óók zijn als er bijvoorbeeld fietsparkeerruimte gezocht wordt, een terrasvergunning wordt aangevraagd, een plan wordt gemaakt om een reclamezuil te plaatsen of een winkel zijn waren wil uitstallen. Ook deze zaken worden geregeld in het beleidskader. Bij het vergunnen van objecten op het trottoir, zoals winkeluitstallingen en terrassen, gaat de gemeente daarom minimaal 2,00 meter vrije doorloopruimte hanteren.

Het beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’ wordt vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt van 17 februari tot 1 april 2020.