AMSTERDAM - Amsterdam wil 120 tijdelijke woningen vestigen in een voormalig kantoorpand aan de Hoogte Kadijk. Het gaat om een periode van maximaal tien jaar. De helft van de woningen is bestemd voor statushouders, de andere helft voor jongeren en starters. Het pand, waar voorheen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevestigd was, is eigendom van het Rijkvastgoedbedrijf en staat al enige tijd leeg. 

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): ‘De ruimte in Amsterdam is schaars en de behoefte aan woningen groeit. Al die ongebruikte plekken in onze stad zijn een prachtige kans om meer mensen te voorzien van een dak boven het hoofd.’ 

De gemeente gaat op zoek naar een partij om het gebouw voor de komende tijd te ontwikkelen. Daarnaast zijn omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over het plan en hebben zij de mogelijkheid gekregen om ideeën, vragen en zorgen te delen. 

Statushouders De gemeente vindt het belangrijk dat nieuwe bewoners zo snel mogelijk deel gaan uitmaken van de buurt waarin zij wonen. Het leren van de taal, het vinden van werk of het aanbieden van onderwijs zijn daar onderdeel van.  

Op verzoek van de Rijksoverheid biedt Amsterdam huisvesting aan statushouders. Dit zorgt voor extra druk op de woningmarkt. Om voor voldoende woningen te zorgen, wordt naast de normale bouw van (sociale) huur- en koopwoningen ook gewerkt aan extra tijdelijke woningen. Naast tijdelijke nieuwbouw worden ook bestaande gebouwen omgebouwd tot woningen.