AMSTERDAM - Vandaag kwamen in Amsterdam in Circl op de Zuidas ruim zestig bedrijven, ondernemers en organisaties op uitnodiging van het college van B en W bij elkaar om na te denken hoe zo snel mogelijk energie bespaard kan worden in de stad. De oorlog in Oekraïne heeft laten zien hoe groot de afhankelijkheid van Russisch gas is en de huidige energieprijzen vragen om drastische maatregelen. Met de Amsterdamse bedrijven en organisaties werd daarom vandaag de aftrap gedaan om hier invulling aan te geven. In aanwezigheid van Diederik Samsom (kabinetschef Frans Timmermans) en Marjan Minnesma (Urgenda) werd gewerkt aan concrete voorstellen. De gemeente deed de aftrap door voor te stellen de verwarming in de gemeentelijke gebouwen drie graden lager te zetten.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzaamheid): "Met de temperatuur op 18 graden besparen we 15% gas. Dat is flink. Als we snel gasverbruik willen verminderen dan is de gebouwde omgeving de eerst aangewezen plek waar we aan de slag moeten. Ik ben dan ook blij dat vanuit de Zuidas het initiatief om 's avonds de lichten uit te doen versneld gaat worden. Dat scheelt veel energie. Powermanagement is daarom een onderwerp waar ik met bedrijven over in gesprek wil: het verbruik van energie is veel beter te reguleren. Vandaag hebben we veel ideeën gehoord, het is nu zaak om iedereen mee te krijgen. Alle stichtingen, verenigen en informele organisaties van Amsterdam ga ik uitnodigen om ook aan te sluiten."

Samsom rekende de zaal voor dat als heel Europa naar 18 graden zou gaan er 10 miljard kubieke meter gas bespaard zou worden, en dat zou een flinke stap zijn in de richting: in heel Europa is de ambitie om 100 miljard m3 te besparen en daagde daarom de zaal uit om met ideeën te komen. Dat deed ook Marjan Minnesma, directeur van Urgenda die met veel praktische oplossingen kwam om snel energie te besparen.

Uit de sessie met de aanwezigen kwamen meer dan 100 voorstellen en maatregelen. Er is afgesproken om meer groepen burgers, bedrijven en organisaties te activeren en samen te komen op 8 april om verdere plannen uit te werken. Amsterdam gaat het project coördineren om vaart te maken met de oplossingen die zijn aangedragen. Van bedrijven en organisaties werden al diverse commitments verkregen om energiebesparing te versnellen: ABN Amro bood aan kennis te delen over duurzaam bouwen, Schiphol zet de thermostaat lager en woningbouwcorporatie Rochdale gaat actiever hun huurders ondersteunen.

Voorbeelden van maatregelen die voorbij kwamen waren onder andere:

  1. Temperatuur omlaag; zet 'm op 18 graden.
  2. Uitbreiden energiecoaches en flink opschalen van initiatieven zoaals de FIXbrigade.
  3. Lichten uit, gemeentelijk directeur Zuidas en Green Business Club gaan zich inzetten dit zo snel mogelijk in te voeren.
  4. Gebruik maken van verenigingen en stichtingen in de stad om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
  5. Energiebesparingsverplichting uit de wet milieubeheer strikter na te leven en te handhaven.

Alle ideeën om nu snel energie te besparen staan al op tegengas.nu. De deelnemende partijen gaan deze actief uitdragen.