AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat schulden van jongeren overnemen, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. De jongere betaalt naar draagkracht de restschuld terug aan de gemeente en krijgt tussentijds bedragen kwijtgescholden als hij/zij zich inspant voor het vinden van werk of een opleiding. Jongeren zijn een kwetsbare groep als het om schulden gaat. Maar liefst 34% van de Amsterdamse jongeren tussen de 18 en 34 jaar geeft aan schulden te hebben, blijkt uit cijfers van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). De bedragen variëren van 1 maand achterstand op de telefoonrekening tot tienduizenden euro’s schuld.


Het project ’Jongeren schuldenvrije start’ gaat in februari van start en koppelt de jongeren aan een coach met wie zij samen een begeleidingsplan maken. Als de doelen, zoals het vinden van werk of het volgen van een opleiding, zijn behaald kunnen de schulden (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

Wethouder Moorman:“Schulden zorgen voor veel stress. En in het geval van jongeren bepalen schulden ook vaak hun toekomst. Het merendeel van deze jongeren is gestart vanuit een achterstand en door pech of onwetendheid in een situatie gekomen waar ze zonder hulp niet meer uit komen. Daarom gaan we ze nu helpen zodat ze een nieuwe start kunnen maken.”

Aanpak
Het Jongerenpunt van de gemeente maakt samen met jongere een plan op maat dat gericht is het vinden van een baan of het volgen van een opleiding. De gemeentelijke Kredietbank onderhandelt vervolgens met de schuldeisers over de schuldenlast en koopt de schulden van de jongeren af. Na afkoop van de schulden resteert voor de jongeren een lening bij de Kredietbank ter hoogte van het afkoopbedrag. De jongere betaalt naar draagkracht de restschuld terug en krijgt tussentijds bedragen kwijtgescholden als hij/zij zich inspant voor het vinden van werk of een opleiding. De gemeente doet een donatie van 750 euro per perspectieftraject aan schuldeisers om het voor hen aantrekkelijker te maken om aan de pilot mee te werken.

Schuldhulpverlening aan jongeren
Het succesvol doorlopen van een regulier schuldsaneringstraject blijkt voor jongeren moeilijk: aflossen is lastig gezien een vaak onstabiel inkomen en jongeren haken af door een lang voortraject. Daarnaast zijn schuldeisers terughoudend bij de sanering van hun schulden. Het college vindt dat iedere jongere een kans verdient op een goede toekomst. Schulden zouden perspectief op werk en/of een opleiding niet in de weg mogen staan. Helaas is dat nu vaak wel het geval. Het doel van ‘Jongeren Schuldenvrije Start’ is om meer jongeren te helpen om hun schulden sneller af te lossen en hen tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden om aan hun toekomst te bouwen.