AMSTERDAM - Gezond koken, voldoende bewegen of verse producten kopen. Voor veel Amsterdammers is dit niet vanzelfsprekend. Met het nieuwe GGD-programma 'Gezond Leven makkelijker Maken' wil de gemeente het voor de Amsterdammer makkelijker maken om informatie over gezond leven te vinden, te begrijpen en toe te passen. De GGD werkt hierbij nauw samen met bestaande buurtinitiatieven. De focus van het programma ligt bij de stadsdelen waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn: Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Wethouder Shula Rijxman (Zorg en Preventie): "Mensen met een laag inkomen en weinig of geen opleiding leven vijftien jaar minder lang in goede gezondheid. Zij ervaren meer stress, bewegen minder en eten minder gezond. Door de inflatie en de energiecrisis zijn deze gezondheidsverschillen verder toegenomen. Tijdens corona hebben we gemerkt dat mensen die in armoede leven en minder gezond zijn, grotere moeite hadden om toegang te krijgen tot betrouwbare informatie. Daarom ga ik samen met de GGD aan de slag met een aanpak om gezondheidsvaardigheden van de mensen die dat nodig hebben te vergroten. Het is ontzettend belangrijk dat alle Amsterdammers informatie over hun gezondheid kunnen vinden, begrijpen en toepassen."

Het programma Gezond Leven Makkelijker Maken helpt bestaande initiatieven in de stadsdelen om beter, begrijpelijk en toegankelijk te zijn met informatie over gezond leven. In de eerste helft van 2023 gaat de gemeente in gesprek met 300 Amsterdammers, vrijwilligers en professionals om meer inzicht te krijgen in de drempels die zij ervaren om gezond te leven. Op basis daarvan wordt gekeken welke initiatieven we kunnen versterken. Een voorbeeld van een initiatief dat gezond leven makkelijker maakt - zijn 'supermarktsafari's' waarbij in kleine groepjes boodschappen wordt gedaan. Op die manier leren deelnemers hoe ze gezond en betaalbaar inkopen kunnen doen en waar ze op moeten letten (zoals verleidende marketing voor ongezonde producten).

Ook passen de GGD en tien andere organisaties hun producten en diensten aan vanuit de beleving van de kwetsbare Amsterdammers, zodat deze begrijpelijker en toegankelijker zijn. Naast gesprekken wordt gebruik gemaakt van de ervaring die is opgedaan ten tijde van corona. Zo kunnen we samen leren over wat er goed werkt, waar behoefte aan is en waaraan niet.

Nota gezondheidsbeleid


Het programma Gezond Leven Makkelijker Maken past binnen de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025; 'Veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad'. Deze nota beschrijft de aanpak van de gemeente Amsterdam om de gezondheidsachterstanden in de stad te verkleinen door vol in te zetten op preventie. Het streven is een gelijke kans voor alle Amsterdammers, ongeacht leeftijd, achtergrond en opleiding, om veerkrachtig en gezond op te groeien en in goede gezondheid ouder te worden.