AMSTERDAM - De economie draait goed, de werkloosheid daalt en toch staan nog te veel mensen aan de kant.Het college van B en W neemt geen genoegen met het aantal Amsterdammers die geen werk hebben. Het college houdt vast aan het koersbesluit re-integratie, maar door de focus te verleggen van activering naar werk wil zij de komende jaren veel meer mensen aan het werk helpen.

De focus wordt nadrukkelijk gelegd op de uitstroom naar werk. Het voorkomen van doorstroming van een WW-uitkering naar de bijstand is een belangrijk aandachtspunt om te voorkomen dat mensen bijstandsafhankelijk worden. Mensen hebben dan nog recente werkervaring, wat helpt om weer sneller aan het werk te komen. Er wordt onder andere een aanpak ontwikkeld die erop gericht is om Amsterdammers tussen de 27 en 32 jaar met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen.

Krapte op arbeidsmarkt biedt kansen
De krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor werkzoekenden én werkgevers. Amsterdam zet de komende jaren in op het aan werk helpen van een aantal specifieke doelgroepen zoals jongeren, 50plus, bi-culturele jongeren en richt zich op gebieden met hoge werkloosheid.

Rutger Groot Wassink, wethouder sociale zaken: “Elke Amsterdammer in de bijstand is er een teveel. Ik wil dat iedereen die dat kan meedoet op de arbeidsmarkt. Gelijke kansen voor alle Amsterdammers staat in deze nieuwe aanpak voorop. Werkgevers hebben mensen te kort, wij hebben Amsterdammers zonder baan. Ik roep werkgevers in Amsterdam en de regio op om verder te kijken dan de kandidaten die zij normaal gesproken uitnodigen. Werkgevers kunnen meehelpen mensen uit de bijstand te krijgen.”

Banenplan Amsterdam Zuidoost: tenminste 1000 nieuwe banen
Het college lost de belofte uit het coalitieakkoord in om banenplannen te maken voor de groepen die. dat het hardst nodig hebben. Op woensdag 19 december wordt de intentieverklaring getekend voor het eerste banenplan. De Johan Cruijff Arena, gemeente Amsterdam en tal van andere werkgevers hebben de krachten gebundeld voor tenminste 1000 extra banen in stadsdeel Zuidoost.

Werkbrigade
In de werkbrigade worden mensen meer en eerder dan voorheen doorgeleid naar regulier werk.Voor sommige Amsterdammers is gesubsidieerd werk het hoogst haalbare. En dat is meer dan ok. Maar ook binnen deze kwetsbare groep zitten mensen die de stap naar werk kunnen maken. Ook hier kunnen werkgevers gemotiveerde medewerkers vinden.In de beleidsbrief ‘Meer werk, meer banen’ staat meer informatie over de koerswijziging van activering naar werk en een aankondiging wanneer concrete plannen aan de gemeenteraad worden aangeboden