AMSTERDAM - Amsterdam gaat de komende vier jaar 500.000 m2 aan nieuwe kantoren bouwen, 125.000 m2 per jaar. Dit staat in de nieuwe kantorenstrategie 2019-2026 die door B en W is vrijgegeven voor consultatie en vandaag is gepubliceerd.

Deze strategie moet ervoor zorgen dat nieuwe en groeiende bedrijven kantoorruimte kunnen vinden in de krappe kantorenmarkt. Nu kiezen bedrijven soms niet voor Amsterdam omdat het niet lukt de juiste kantoorruimte te vinden. Ook wil het college duurzame kantoren met zo min mogelijk parkeerplaatsen en die goed bereikbaar zijn met trein, metro, tram en bus. Nieuwe kantoren zullen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet en hebben een materialenpaspoort nodig.

Wethouder Udo Kock (Economische Zaken en Zuidas):”Bedrijven zijn belangrijk voor de stad want ze zorgen voor werkgelegenheid en trekken ook weer andere bedrijven aan. Het gaat goed met de Amsterdamse economie en dat vraagt om veel extra kantoren de komende jaren. Amsterdam gaat 500.000 m2 aan kantoren bijbouwen door gronduitgifte en marktontwikkelingen voor kantoren te stimuleren.”

Op dit moment heeft Amsterdam 7 miljoen m2 aan kantoor. Kantoorontwikkelingen duren vanaf het publiceren van de tender of initiatief tot oplevering al snel vier jaar, dus voor de periode 2023-2026 is het nodig dat er nu plannen worden gemaakt.

De afgelopen jaren stimuleerde de gemeente vooral de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen. Dit omdat de kantorenleegstand hoog was. De leegstand is nu laag en in vier jaar tijd meer dan gehalveerd: van 18 procent in 2015 naar 8,8 procent nu. Dat betekent dat er nu te weinig speling is voor nieuwe bedrijven en bedrijfsverhuizingen op de kantorenmarkt. Het college wil stadswijken met woningen én kantoren (gemengde woon-werkmilieus), die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Amsterdam jaagt de kantoorontwikkeling aan door het uitgeven van grond voor kantoren, via tenders en door 1 op 1 gronduitgifte. Daarnaast maakt Amsterdam kantoorontwikkelingen mogelijk voor marktpartijen. De stad zet stedenbouwkundigen, projectmanagers en andere deskundigen in voor nieuwe kantoorontwikkelingen en helpt zo ontwikkelaars met het bouwen en herontwikkelen van kantoren, bijvoorbeeld in de gebieden Arenapoort, Amstel III en Sloterdijk Centrum.

Ruimte voor maatschappelijke meerwaarde
Amsterdam wil bedrijven die van grote maatschappelijke en economische meerwaarde zijn, helpen met het vinden van een passend kantoor. Dit kan bijvoorbeeld door de zogenaamde hardheidsclausule in te zetten, dan kan grond 1-op-1 worden uitgegeven voor de bouw van een kantoor voor een bepaald bedrijf, in plaats van via een tender. Zoals is gebeurd voor de bouw van het nieuwe kantoor van de EMA, European Medicines Agency.

Nieuw in de kantorenstrategie is dat de gemeente vaker de hardheidsclausule in gaat zetten om grond direct uit te geven voor de vestiging van bepaalde bedrijven:
 Internationale en Europese hoofdkantoren
 Creatieve Industrie en Media
 Life Sciences & Health
 Technologie en Telecom

Ruimte voor kantoren in de regio
Daarnaast kan de regio ook voor een deel de vraag naar kantoren opvangen. Er zijn mogelijkheden voor gemengde woon- en kantoorgebieden op OV-knooppunten in Hoofddorp, Zaandam, Duivendrecht en Almere. Amsterdam kiest er voor om niet met de regio te concurreren maar juist met Europese steden.

Duurzame voorwaarden
Samen met ontwikkelaars en kantoorgebruikers gaat de gemeente op zoek naar innovatieve mobiliteitsoplossingen om het aantal parkeerplaatsen zo laag mogelijk te houden. Daar waar parkeerplaatsen zijn, moeten elektrische laadpalen komen of aanwezig zijn. In Zuidas loopt nu een pilot waarin gemeente en bedrijven medewerkers verleiden de auto te laten staan en met ander vervoer naar werk te komen.

Voor nieuwbouw, transformatie en herontwikkeling van kantoren gelden de uitgangspunten circulair, efficiënt en flexibel bouwen. Nieuwe kantoren zullen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet en als kantoren transformeren naar woningen, moet ze zo duurzaam mogelijk verwarmd worden. Voor alle kantoren is een materialenpaspoort nodig, zodat grondstoffen kunnen worden teruggewonnen als het pand verbouwd of getransformeerd wordt.

Wat betreft bestaande kantoren wil Amsterdam dat bedrijven die veel energie verbruiken maatregelen nemen om hun energiegebruik terug te dringen. Het college zal daarom actief laten handhaven door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op geldende en toekomstige wet- en regelgeving, zoals respectievelijk op de energiebesparingsplicht en op het verplichte energielabel C voor alle bestaande kantoorgebouwen vanaf 2023. De raad bespreekt de kantorenstrategie op 17 april in de commissie Ruimtelijke Ordening.