AMSTERDAM - De vier grote steden (G4) willen dat het kabinet meer doet om de stijgende dakloosheid tegen te gaan. In een brandbrief aan premier Mark Rutte luiden de verantwoordelijke wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de noodklok en vragen ze om een aantal maatregelen.


Zo moeten er meer woonplekken komen om daklozen een nieuwe start te geven en moeten daklozen eerlijk worden 'verdeeld' over alle gemeenten. Ook moet er meer geld vanuit Den Haag komen voor opvang van kwetsbare daklozen. Ten slotte moeten regels en wetten die oplossingen tegenwerken, overboord worden gezet.

Volgens het CBS is het aantal daklozen de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 40.000. Alleen al de laatste twee jaar kwamen er 10.000 bij. "Zonder een landelijke aanpak zal het aantal daklozen in de grote steden, en daarbuiten, de komende jaren blijven stijgen", zo verwachten de vier steden. Voor hen is de grens aan de opvangcapaciteit bereikt, zo schrijven ze.

Hun pleidooi krijgt bijval van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die het probleem breder trekt. Naar de mening van de VNG is het stijgende aantal dak- en thuislozen een probleem voor alle gemeenten. Volgens de VNG komt de groei onder meer doordat er minder plek is in instellingen en de verslavingszorg. Er moet dus niet alleen worden geïnvesteerd in betaalbaar wonen maar ook in begeleiding, aldus de VNG.

Het CBS stelt dat er verschillende redenen zijn waarom mensen dakloos worden. "In veel gevallen gaat het toch wel om mensen die langdurig problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten", zegt een woordvoerder.

Scheidingen
Deze mensen komen meestal van het ene probleem in het andere terecht. "Vaak zijn zij laagopgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben hun baan verloren. Ook andere problemen, scheidingen bijvoorbeeld, kunnen leiden tot een leven als dakloze." De mensen om wie het gaat slapen vaak in de open lucht en in overdekte openbare ruimten als stations en fietsenstallingen.

Het aantal daklozen met een niet-westerse achtergrond is gestegen van 6.500 naar 18.300. Het aantal Nederlandse thuislozen of met een westerse achtergrond verdubbelde tussen 2009 en 2018 naar 21.000. Vorig jaar was maar liefst 84 procent van alle daklozen man. Veel van hen zijn alleenstaand.