AMSTERDAM - De burgemeesters van Amsterdam en Amstelveen nemen morgen met het Openbaar Ministerie en de politie maatregelen rond de uitvaart van Etous Belserang. Deze zijn bedoeld om de openbare orde te beschermen, overlast voor het verkeer en bewoners te beperken en het plegen van strafbare feiten te voorkomen. Burgemeesters Halsema en Poppens stellen veiligheidsrisicogebieden in langs de route van de rouwstoet zodat de politie op gezag van het Openbaar Ministerie personen gericht kan controleren op het bezit van onder andere vuurwerk. Het dragen van Satudarah colors wordt niet toegestaan.


De burgemeesters respecteren de wens van de nabestaanden om de heer Belserang een waardig afscheid te geven. Tegelijk zijn de autoriteiten verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de begrafenis en wordt er ernstig rekening mee gehouden dat de uitvaart mensen aantrekt die de openbare orde verstoren of strafbare feiten plegen. Belserang was lid van de door de rechter verboden motorclub Satudarah. Dit verbod is onherroepelijk sinds de uitspraak van de Hoge Raad in november 2020 en heeft tot gevolg dat personen zich niet zichtbaar als club mogen manifesteren, bijvoorbeeld door het dragen van de zogeheten colors. De politie zal hiertegen optreden.

De nabestaanden nemen afscheid op verschillende plekken in Amsterdam en Amstelveen en verplaatsen zich in een rouwstoet die bestaat uit verschillende voertuigen. De burgemeesters willen de overlast voor omwonenden en andere verkeersdeelnemers zoveel mogelijk beperken en stellen daarom via een noodbevel voorwaarden aan de route. De politie zal erop toezien dat de rouwstoet daar niet van afwijkt. De maatregelen zijn onder andere van kracht in de Rivierenbuurt, stadsdeel Zuidoost, de gemeente Amstelveen, de gemeente Ouder-Amstel en langs de Amstel bij begraafplaats Zorgvlied.