AMSTERDAM - Ex-topsporter, Jip van Leeuwen, ontving zaterdag 28 juli 2018 de Frans Banninck Cocqpenning. De heer van Leeuwen, die de onderscheiding kreeg uit handen van locoburgemeester Kukenheim, heeft zich jarenlang ingezet voor de emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap in de sport.

De heer van Leeuwen was in de jaren vijftig de nummer twee speerwerper van Nederland en later tophandballer en handbaltrainer. Pas in 1990 heeft hij zich ‘ge-out’. Voor zijn medesporters van destijds is zijn homoseksualiteit altijd onzichtbaar gebleven.

Als organisator van de Gay Games 1998 in Amsterdam, het grootste LHBTIQ+ sport en –cultuurevenement ter wereld, pleitte hij voor een professionalisering van het event. Door zijn inzet zijn de Gay Games dat jaar voor het eerst naar Europa gehaald en daarmee heeft hij Amsterdam als Gay Capital mede op de kaart gezet. In 2008 richtte hij met Karin Blankenstein de John Blankenstein Foundation op. Deze houdt zich intensief bezig met het creëren van een veilig sportklimaat binnen de sporten voetbal en hockey.

Tevens stond hij aan de wieg van het homozwemmen in Amsterdam met het oprichten van homozwemvereniging Upstream. Hij is actief voor het Landelijk Overleg Homo Zwemverenigingen en adviseerde de Eurogames. Hij is ook jarenlang actief als buddy voor mensen met HIV. De heer van Leeuwen heeft veel bijgedragen aan de emancipatie van de LHBTIQ+ers in de sport en draagt daarmee de Amsterdamse traditie uit van gastvrijheid, verscheidenheid, zichtbaarheid, creativiteit en acceptatie.

Voor de inzet van de heer Van Leeuwen als ambassadeur en boegbeeld van homorechten en homoacceptatie in Amsterdam ontvangt hij de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.