AMSTERDAM - Amsterdam is verkozen tot diervriendelijke gemeente van Nederland tijdens het Landelijk Congres Dierennoodhulp. Amsterdam is gekozen vanwege de aandacht voor natuurinclusief bouwen, het vastgestelde bijtprotocol, de steun voor de wildopvang en de preventieve aanpak van overlast van dieren. Stichting DierenLot heeft deze prijs uitgereikt aan de medewerkers van de afdeling Dierenwelzijn van de gemeente.

Wethouder Laurens Ivens (Dierenwelzijn): “Ik ben ontzettend trots op deze prijs en op de mensen die hier zo hard voor hebben gewerkt. We hebben de afgelopen vijf jaar met zeer betrokken mensen gewerkt voor het dierenwelzijn in de stad. Ik wil ze allemaal hartelijk bedanken voor hun inzet: onze beleidsambtenaren, de stadsecologen, en natuurlijk de talloze organisaties en vrijwilligers die bijvoorbeeld helpen met het opvangen en verzorgen van dieren.”

Amsterdam heeft sinds vijf jaar de Agenda Dieren, waarin het dierenwelzijnsbeleid is vastgelegd. Jaarlijks wordt er 2 miljoen euro uitgegeven aan subsidies en projecten voor het verbeteren van dierenwelzijn in de stad. Voor huisdieren is er bijvoorbeeld de regeling ‘Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima’, waarmee sindsdien meer dan 10.000 behandelingen zijn vergoed en huisdieren gratis gechipt zijn. Voor de wilde dieren wordt het groen steeds vaker ecologisch beheerd en is er een handboek gemaakt zodat bij bouw ruimte wordt gemaakt voor wilde dieren door groene daken of gevels, of nestkastjes. Daarnaast zijn er keurmerken uitgereikt aan diervriendelijke dierenwinkels en werden kinderboerderijen ondersteund met het verbeteren van de dierverblijven. Ook heeft Amsterdam succesvol gestreden tegen evenementen met dieren, bijvoorbeeld levende kerststallen, reclame met dieren op straat en hondenshows. En de gemeente heeft vanaf volgend jaar diervriendelijk cateringbeleid: bij borrels, recepties, vergaderlunches en andere evenementen is vegetarisch de standaard.