AMSTERDAM - Amsterdam gaat, in navolging van Mexico-City en Seattle, als eerste Europese stad de toegankelijkheid van de stad in kaart brengen met behulp van kunstmatige intelligentie. De gemeente Amsterdam start met de pilot 'Project Sidewalk', een online platform waar bezoekers virtueel door Amsterdam kunnen lopen en op een kaart kunnen aangeven waar de toegankelijkheid goed is of verbeterd kan worden. Te denken valt aan het doorgeven van obstakels zoals fietsenrekken die in de weg staan, het ontbreken van verlaagde stoepen of blindegeleidelijnen.

Op de website kunnen mensen doorgeven waar ze bijvoorbeeld obstakels op stoepen of oversteekplaatsen met of zonder verlaging van de stoeprand zien op straat. Zo kunnen andere gebruikers zien hoe toegankelijk een winkelstraat of horecagelegenheid is voor mensen met een beperking. Door middel van kunstmatige intelligentie wordt de verzamelde informatie geanalyseerd. De informatie leert het algoritme dat hiervoor wordt ingezet om obstakels of toegankelijkheid te herkennen.

Wethouder Touria Meliani (Digitale Stad): "Met de Agenda Digitale Stad en de Agenda AI werkt Amsterdam aan de ontwikkeling en inzet van technologie die bijdraagt aan de stad en de mensen die erin wonen. Deze pilot is daar een mooi voorbeeld van. We gebruiken de expertise en de ervaringen van de gebruikers en zetten kunstmatige intelligentie in om de stad inclusiever en toegankelijker te maken voor iedereen."

De pilot loopt tot deze zomer. De volgende stap na de pilot is om de informatie over de toegankelijkheid van de stad te ontsluiten op kaarten. Deze kunnen gebruikt worden door bewoners of bezoekers die hun bezoek in de stad willen plannen en door beleidsmakers om de toegankelijkheid in buurten en wijken te verbeteren.

Amsterdam For All
De pilot is onderdeel van het driejarige project Amsterdam for All. Dit is een van de initiatieven van Cities For All (C4All), waarin de gemeente Amsterdam samenwerkt met onder andere World Enabled, University of Washington en andere internationale partners aan inclusieve en toegankelijke stedelijke ontwikkeling. De gemeente zet zich in om de stad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijker te maken en werkt hiervoor samen met mensen met een beperking en organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals de Regenboog Groep, Cliëntenbelang Amsterdam en Voetgangersvereniging Nederland.