AMSTERDAM - Het stadsbestuur wil betaald parkeren per 2024 uitbreiden in Nieuw-West en Zuidoost om de parkeerdruk en parkeeroverlast te verminderen. Ook wil het college de tarieven voor parkeervergunningen en straatparkeren verhogen en parkeertijden uitbreiden, zodat autogebruikers een hogere bijdrage gaan betalen voor het onderhoud van de stad. Tegelijk krijgen Amsterdammers meer uren voor de bezoekersregeling en wordt de regeling gebruiksvriendelijker gemaakt. De maatregelen komen voort uit het coalitieakkoord en brengen naar verwachting 35,7 miljoen euro per jaar op. Bewoners en stadsdelen kunnen de komende tijd reageren op de plannen.


Uitbreiding betaald parkeren

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): "Met het invoeren van betaald parkeren in delen van Nieuw-West en Zuidoost zorgen we ervoor dat buurtbewoners niet meer lang hoeven rond te rijden op zoek naar een parkeerplek en dat de overlast van rondrijdende auto's in buurten wordt teruggedrongen. Er worden nu in sommige wijken veel auto's voor langere tijd geparkeerd, terwijl de eigenaar daar niet in de buurt woont, maar bijvoorbeeld naar Schiphol of naar het Centrum moet. Door betaald parkeren in te voeren komen deze plekken weer beschikbaar voor bewoners."

Het betaald parkeren helpt ook bij het mogelijk maken van woningbouw en gebiedsontwikkeling, het voorkomt dat rondom nieuwe wooncomplexen nog meer auto's op straat komen te staan en maakt een einde aan het waterbedeffect dat optreedt rondom de gebieden waar nu al voor parkeren moet worden betaald.

In alle nieuwe gebieden met betaald parkeren in Nieuw-West en Zuidoost wordt het tarief 1,60 euro per uur van maandag tot en met zaterdag, behalve bij bedrijventerrein Osdorp, Sloterdijk II en de sportvelden in Nieuw-West, waar iedereen op zaterdag gratis kan parkeren. In Zuidoost gelden rondom het Arenagebied dezelfde tijden als in het Arenagebied, vanwege de evenementen met veel bezoekers die daar plaatsvinden. Bewoners in Nieuw-West en Zuidoost kunnen per huishouden maximaal twee parkeervergunningen aanvragen. Die vergunningen kosten 35,45 euro per zes maanden voor een eerste bewonersvergunning en 88,63 euro voor de tweede. Een bedrijfsvergunning kost 56,72 euro per zes maanden. Voor bedrijven is één parkeervergunning per vijf medewerkers beschikbaar en voor zorg- en onderwijsinstellingen en politiebureaus zijn twee vergunningen per vijf medewerkers beschikbaar.

Hogere tarieven

Waar al betaald parkeren geldt, worden de tijden voor straatparkeren verruimd en de tarieven voor straatparkeren en parkeervergunningen verhoogd. Wethouder Van der Horst: "Geparkeerde auto's nemen veel ruimte in de openbare ruimte, terwijl we steeds minder plek hebben omdat de stad groeit en drukker wordt. Daarom vragen we aan de autogebruiker een extra bijdrage voor het onderhoud van de stad."

Voor het straatparkeren geldt dat de tarieven stijgen met bedragen tussen de 0,20 en 0,50 euro per uur; alleen het hoogste tarief van 7,50 per uur in het centrum blijft gelijk. In de Dapperbuurt, Transvaalbuurt en Indische Buurt in Oost, in de Kolenkitbuurt in West en in de Schinkelbuurt, Willemsparkbuurt, Apollobuurt, Stadionbuurt en Rivierenbuurt in Zuid wordt betaald parkeren uitgebreid tot 24.00 uur. In Buitenveldert en in Zuidas wordt het betaald parkeren ook op zaterdag ingevoerd. In stadsdeel Centrum wordt het parkeren uitgebreid naar de nacht, om tegen te gaan dat toeristen in hun auto overnachten. Er moet dan in Centrum dus 24 uur per dag en zeven dagen per week betaald worden.

De kosten voor een parkeervergunning voor bewoners Centrum en in delen van Oost, West en Zuid worden verhoogd en gelijkgetrokken, zodat er in deze vier stadsdelen nog maar twee verschillende tarieven gelden: 177 en 300 euro per zes maanden.

Bezoekersregeling

De bezoekersregeling, waarmee bezoek met korting kan parkeren, wordt in de hele stad uitgebreid en vereenvoudigd. Op dit moment moet een bewoner zelf betalen voor een bezoeker. Eind dit jaar wordt ervoor gezorgd dat bezoekers ook zelf kunnen betalen bij de parkeerautomaat. De regeling wordt uitgebreid van 120 naar 150 uur per kwartaal en het kortingspercentage wordt in de uitbreidingsgebieden overal 65%. Er zijn drie uitzondingen: in Geuzenveld blijft 100% korting van kracht omdat dit heel kort geleden is vastgesteld, op de Oostelijke Eilanden en de Kadijken blijft het kortingspercentage 35% en in de rest van het Centrum geldt de bezoekersregeling niet.

Inspraak en vervolg

Op het voornemen om betaald parkeren in te voeren in Nieuw-West en Zuidoost kunnen bewoners van 20 november tot en met 20 januari inspreken. Na de inspraakperiode wordt de Verordening Parkeerbelastingen voor de zomer van 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. De invoering gebeurt in vijf fases van drie maanden, waarin bewoners worden ingelicht, parkeerautomaten worden geplaatst en aangesloten en parkeervergunningen worden verleend. Eind 2024 moet de invoering helemaal voltooid zijn. Voor stadsdeel Noord wordt volgend jaar een voorstel voorbereid voor het uitbreiden van betaald parkeren.

Voor de verhoging van de tarieven en de verruiming van uren in de gebieden waar al betaald parkeren geldt, worden de stadsdelen om advies gevraagd. Het besluit zal daarna in het voorjaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd en rond de zomer van 2023 ingaan.