AMSTERDAM - Het stadsbestuur breidt het beschermde groen in Amsterdam uit naar ongeveer 72 vierkante kilometer, een derde van het totale oppervlak van Amsterdam. Door deze uitbreiding ontstaat er een groot en aaneengesloten netwerk dat beschermd wordt tegen bebouwing en verharding. Zo blijft er in de nieuwe Hoofdgroenstructuur ondanks de groei van Amsterdam genoeg groene ruimte beschikbaar voor mensen, planten en dieren.

Wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening): "Door een gebrek aan ruimte en onze forse bouwambities staat het groen in de stad onder druk. Maar Amsterdam én Amsterdammers kunnen en willen niet zonder groen, daarom gaan we het bestaande groen nog beter beschermen. We hebben bijvoorbeeld naast ons nieuwe Brasapark ook Ruigoord en het Botteskerkpark aan de beschermde gebieden toegevoegd."

Uitbreiding


De nieuwe Hoofdgroenstructuur is meer dan zestien vierkante kilometer groter dan de vorige versie. Dat komt onder meer doordat het water in groengebieden is toegevoegd: veel water in de stad is immers onlosmakelijk verbonden met de natuur en de ecologie van die gebieden. Daarnaast is een groot aantal groene verbindingen toegevoegd: naast nieuwe groengebieden zoals het Brasapark en het nog aan te leggen groen op Strandeiland, zijn dit bestaande gebieden zoals het Rhonepark en Ruigoord.

Hoofdgroenstructuur


De Amsterdamse Hoofdgroenstructuur bestaat nu 25 jaar en is uniek in Nederland. Als een gebied is opgenomen in de Hoofdgroenstructuur zijn woningbouw, of andere vormen van verharding die niet van belang zijn voor het groengebied, niet toegestaan. Er is een speciale adviescommissie die plannen hieraan toetst. In de Hoofdgroenstructuur worden verschillende soorten groen onderscheiden, zoals een stadspark, een natuurpark, een tuinpark en een gedenkpark. Per type groen is bepaald welke voorzieningen zijn toegestaan. Zo kan een stadspark ruimte bieden aan voorzieningen voor sporten en spelen, terwijl het in een natuurpark vooral draait om de beleving van natuur en stilte, om zo te zorgen voor een divers aanbod aan groengebieden.

Niet al het groen in Amsterdam valt onder de Hoofdgroenstructuur. Het gaat om groen dat niet alleen voor de wijk belangrijk is, maar voor de hele stad: dus niet de geveltuintjes, maar wel de grotere parken en belangrijke kleine groene plekken zoals het Wertheimpark en het Wachterliedplantsoen. Ook wordt een groengebied toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur als het belangrijk is voor een klimaatbestendige stad of voor de gezondheid van Amsterdammers. Voor het eerst is nu ook stadsnatuur toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur. In stadsnatuurgebieden staan het leefgebied van dieren en planten en behoud en ontwikkeling van de natuur centraal.

Inspraak


Alle belangstellenden konden reageren op de plannen in het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Er zijn meer dan 500 reacties van betrokken Amsterdammers en organisaties binnengekomen. Naar aanleiding daarvan zijn er verschillende zaken aangepast. Zo zijn er diverse stadsnatuurgebieden en -verbindingen toegevoegd en groentypes veranderd.