AMSTERDAM - Het kabinet heeft besloten dat de coronamaatregelen voor eendaagse evenementen vanaf 30 juni versoepeld worden. Dat is goed nieuws voor organisatoren bezoekers, en voor Amsterdam, want evenementen dragen bij aan de levendigheid in de stad. Wel wil de gemeente de vergunningsaanvragen zorgvuldig controleren op nieuwe aanvullende eisen voor evenementen en zal ze streng zijn als de veiligheid of gezondheid van bezoekers niet kan worden gegarandeerd. De situatie is deze zomer nog anders dan normaal. Veiligheid en een ordelijk verloop zijn van groot belang en het controleren van de testuitslag of een vaccinatiebewijs van duizenden bezoekers bij de ingang zorgen voor extra risico's. Organisatoren van evenementen moeten vooraf volledige en werkbare plannen inleveren voordat ze een vergunning krijgen. De gemeente zal aanvragers tegemoetkomen door zo snel mogelijk alle plannen te beoordelen.


De gemeente heeft bij de beoordeling speciale aandacht voor de maatregelen die de organisatoren in verband met corona moeten nemen. Van organisatoren worden garanties geëist dat ze kunnen voldoen aan de landelijke voorschriften, zoals de controle op een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs. Uitgangspunt is dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen treffen. Organisatoren moeten hun evenement zo organiseren dat geen extra beslag wordt gelegd op de beperkte capaciteit van politie, handhaving en de gezondheidsdiensten. De plannen moeten goed uitgewerkt en gedetailleerd zijn, en onderbouwd worden met leveringsgaranties voor het benodigde materiaal en personeel. Zo niet kan in het uiterste geval een vergunning geweigerd worden. Volgende week krijgen alle aanvragers van vergunningen extra informatie over het traject van vergunningverlening en de aanvullende eisen. Zij moeten zodra de vanaf 30 juni geldende eisen zijn gepubliceerd zo snel mogelijk een compleet en adequaat aanvullend plan aanleveren.

De burgemeester van Amsterdam is verantwoordelijk voor de openbare orde in de stad en houdt rekening met een stapeling van bezoekersstromen. Het toerisme neemt weer toe, reisadviezen veranderen en de stad trekt meer bezoekers uit binnen- en buiteland. Daar bovenop komt nu het besluit om alle eendaagse evenementen vanaf 30 juni weer toe te staan, zonder restricties. Het zal daarom drukker worden in de stad, met gevolgen voor de leefbaarheid en de openbare orde. Daarom neemt de gemeente deze zomer in de openbare ruimte extra maatregelen op het gebied van crowdcontrol en handhaving.